W Oddziale wykonywane są:
– operacje zaćmy z implantacją wewnątrzgałkowych implantów refrakcyjnych oraz implantacje soczewek korygujących astygmatyzm,
– operacje przeciwjaskrowe : trabekulektomia , implantacja zastawek Ahmeda, sklerektomia, krioterapia przeztwardówkowa,
– operacje łączone – fakotrabekulektomia,
– operacyjne leczenie odwarstwień siatkówki,
– witrektomia,
– operacje zeza,
– operacja zmian nowotworowych i innych aparatu ochronnego i przedniego odcinka oka,
– iniekcje doszklistkowe (np. preparatów antyVEGF-Lucentis EYLEA),
– leczenie zachowawcze.

Poradnie:
Poradnia Konsultacyjna:
 dr n.med. Eugeniusz Gwóźdź – specjalista II st. chorób oczu

Poradnia Okulistyczna dla dorosłych:
lek. Anna Korczak – Fudalej

Poradnia Okulistyczna dla dzieci.

Pracownie:
-Angiografii fluorescencyjnej,
-USG,
-Laserowa,
-OCT – ocena plamki i nerwu wzrokowego,
-Angio OCT,
-Komputerowego badania pola widzenia.

Jesteśmy wysokospecjalistycznym oddziałem w pełni wyposażonym w nowoczesną aparaturę medyczną.

Z Oddziałem współpracuje WOŁOMIŃSKA FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA ŚLEPOCIE (mająca statut organizacji pożytku publicznego), której głównym celem jest pomoc w finansowaniu zakupu sprzętu i aparatury okulistycznej na rzecz Oddziału Okulistycznego.
Nr rachunku : 32 1060 0076 0000 3200 0072 6756
Wszyscy pracujący, emeryci i renciści oraz płatnicy podatku ryczałtowego mogą ten 1% przekazać na Fundacje . W tym celu należy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać nazwę Fundacji i nr Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS0000145498 )

Zespół Kierujący Oddziałem
Ordynator: Lek. Maciej Gwóźdź

Zastępca: lek. Anna Kolczyńska
P
ielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Wyszyńska


☎️Sekretariat: (22) 76 33 239
☎️Pokój lekarski: (22) 76 33 229
☎️Dyżurka pielęgniarek: (22) 76 33 173
☎️Blok operacyjny: (22) 76 33 226