W Oddziale wykonywane są:
– operacje zaćmy z implantacją wewnątrzgałkowych implantów refrakcyjnych oraz implantacje soczewek korygujących astygmatyzm,
– operacje przeciwjaskrowe : trabekulektomia , implantacja zastawek Ahmeda, sklerektomia, krioterapia przeztwardówkowa,
– operacje łączone – fakotrabekulektomia,
– operacyjne leczenie odwarstwień siatkówki,
– witrektomia,
– operacje zeza,
– operacja zmian nowotworowych i innych aparatu ochronnego i przedniego odcinka oka,
– iniekcje doszklistkowe (np. preparatów antyVEGF-Lucentis EYLEA),
– leczenie zachowawcze.

Pracownie:
-Angiografii fluorescencyjnej,
-USG,
-Laserowa,
-OCT – ocena plamki i nerwu wzrokowego,
-Angio OCT,
-Komputerowego badania pola widzenia.

Jesteśmy wysokospecjalistycznym oddziałem w pełni wyposażonym w nowoczesną aparaturę medyczną.

Z Oddziałem współpracuje WOŁOMIŃSKA FUNDACJA NA RZECZ ZAPOBIEGANIA ŚLEPOCIE (mająca statut organizacji pożytku publicznego), której głównym celem jest pomoc w finansowaniu zakupu sprzętu i aparatury okulistycznej na rzecz Oddziału Okulistycznego.
Nr rachunku : 32 1060 0076 0000 3200 0072 6756
Wszyscy pracujący, emeryci i renciści oraz płatnicy podatku ryczałtowego mogą ten 1% przekazać na Fundacje . W tym celu należy w odpowiedniej rubryce PIT-u wpisać nazwę Fundacji i nr Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS0000145498 )


 

WARUNKI PRZYJĘCIA PRZED OPERACJĄ OKULISTYCZNĄ ZAĆMY/JASKRY

 • Zalecane jest zaświadczenie od lekarza internisty o stanie zdrowia z uwzględnieniem planowanego zabiegu.
 • W przypadku innych schorzeń wskazane są dodatkowe badania i konsultacje (np. stomatologiczne, laryngologiczne, kardiologiczne).
 • Wskazane jest szczepienie przeciw żółtaczce (minimum 2 dawki).
 • Uprzejmie prosimy o załączenie kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji.
 • W dniu poprzedzającym wykonanie zabiegu proszę zjeść ostatni posiłek do godziny 22:00 i dokładnie umyć całe ciało.

W dniu przybycia do szpitala:

 • Proszę zgłosić się na czczo (bez jedzenia i picia) po przyjęciu porannej dawki swoich leków (poza lekami na cukrzycę i lekami przeciwkrzepliwymi),
 • Proszę zabrać ze sobą listę stosowanych leków oraz stosowane leki w oryginalnych opakowaniach,
 • W dniu operacji pacjent zgłasza się po porannej toalecie z uwzględnieniem dokładnej toalety twarzy (twarz bez makijażu, paznokcie bez lakieru, tipsów, akrylu, włosy związane gumką),
 • Bezpośrednio przed wejściem na sale zabiegową proszę usunąć protezy zębowe, szkła kontaktowe, zdjąć okulary,
 • Bezpośrednio przed zabiegiem skorzystać z toalety,
 • Pacjent po zabiegu przebywa od 2 do 3 godzin na oddziale, wskazane jest zabranie ze sobą wody niegazowanej i kanapki.

Uwaga!

 • Jeżeli pacjent leczony jest lekami pochodnymi kwasu acetylosalicylowego (Aspiryna, Polopiryna, itp.) wskazane jest odstawienie tego leku na 7-10 dni przed planowanym terminem zabiegu.
 • Jeżeli pacjent jest leczony lekami przeciwkrzepliwymi (Acenokumarol, Sintrom, Aclotin, Pradaxa, Xarelto, Plavix, Clopidogrel itp.) przed planowym terminem zabiegu należy zgłosić się do lekarza prowadzącego.
 • Na 4 dni przed terminem należy oczyszczać powieki 2-3 razy preparatem Blephasol lub Blephaclean, preparaty te są ogólnodostępne w aptekach.

Badania zalecane do zabiegu operacyjnego (na 2 tygodnie przed terminem):

 • Badanie EKG,
 • Badania laboratoryjne: morfologia krwi, elektrolity: potas, glukoza, mocznik, kreatynina, FT3 i FT4 w przypadku chorób tarczycy, wskaźnik INR w przypadku leków przeciwkrzepliwych.

Zespół Kierujący Oddziałem
Ordynator: lek. Maciej Gwóźdź

Zastępca: lek. Anna Kolczyńska
P
ielęgniarka Oddziałowa: mgr Jolanta Wyszyńska


☎️Sekretariat: (22) 76 33 239
☎️Pokój lekarski: (22) 76 33 229
☎️Dyżurka pielęgniarek: (22) 76 33 173
☎️Blok operacyjny: (22) 76 33 226