Oddział Ginekologiczno-Położniczy

MATKA WRAZ Z DZIECKIEM ZOSTAJĄ PRZENIESIENI DO ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy to miejsce wypoczynku po porodzie.
 • Sale 2 ,3-osobowe z kącikiem pielęgnacji noworodka zapewniają pełny komfort pobytu i leczenia.
 • Oddział dysponuje 6 komercyjnymi salami ponadstandardowymi, w których istnieje możliwość pobytu osoby towarzyszącej non-stop, przez cały okres pobytu w szpitalu.
 • Pobyt w oddziale położniczym to czas stopniowego wdrażania się do obowiązków macierzyńskich, nauka pielęgnacji noworodka oraz nabycie najważniejszej w tym okresie umiejętności prawidłowego naturalnego karmienia.
 • Wszystkie położnice leczone w Oddziale mogą liczyć na wyjątkową życzliwość, cierpliwość i profesjonalizm personelu.

Doceniając znaczenie karmienia naturalnego dla zdrowia matki i dziecka w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym przyjęliśmy następujące zasady postępowania:

 • karmienie dziecka piersią bezpośrednio po narodzinach, również u matek będących bezpośrednio po cięciu cesarskim,
 • pomagamy i uczymy cierpliwości w przystawianiu dziecka do piersi,
 • umacniamy wiarę matki w sukces,
 • oferujemy pomoc karmiącej matce w najczęstszych trudnościach dotyczących wadliwej techniki przystawiania dziecka, obrażeń brodawek, zastoju pokarmu i zbyt małej ilości pokarmu,
 • informujemy matkę o zmianach w jej samopoczuciu i w reakcjach dziecka,
 • szczególną pomocą otaczamy matki po cięciach cesarskich, pomagamy im i utwierdzamy w przekonaniu, że są zdolne do karmienia nawet wtedy, kiedy dziecko urodzone jest przedwcześnie czy też jest chore,
 • matkom przebywającym w oddziale przedstawiamy zalety naturalnego karmienia oraz zasady zdrowego i prawidłowego odżywiania,
 • zapewniamy konieczne materiały szkoleniowe,
 • umożliwiamy odwiedziny bliskich podczas pobytu w szpitalu,
 • po wypisaniu ze szpitala – porady laktacyjne udzielane są przez całą dobę przez wykwalifikowany personel medyczny.
Skip to content