Chirurgia ręki to odrębna dziedzina medycyny znajdująca się pomiędzy głównymi specjalizacjami medycznymi. Zawiera w sobie elementy ortopedii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz plastycznej. W Szpitalu w Wołominie konsekwentnie rozwijamy działalność Oddziału Ortopedycznego na polu chirurgii ręki. Wykonujemy pełen zakres wyspecjalizowanych procedur z jej zakresu również z użyciem technik mikrochirurgicznych, małoinwazyjnych oraz artroskopowych z zastosowaniem wyspecjalizowanych implantów i wszczepów. Główne zakresy przeprowadzanych operacji to leczenie powikłań pourazowych, leczenie zmian zwyrodnieniowych i degeneracyjnych oraz niekiedy leczenie powikłań chorób reumatologicznych w obrębie ręki.

W szczególności wykonywane operacje to:

 • rekonstrukcje zastarzałych uszkodzeń ścięgien zginaczy w tym dwuetapowe z zastosowaniem protez huntera;
 • transfery ściegien zginaczy i prostowników w obrębie kończyny górnej i dolnej;
 • rekonstrukcje nerwów obwodowych z użyciem autologicznych przeszczepów nerwów i wstawek naczyniowych;
 • artrodezy częściowe i całkowite w obrębie stawów kończyny górnej;
 • artroplastyki stawów kończyny górnej;
 • artroskopowe leczenie patologii w obrębie nadgarstka w tym uszkodzeń kompleksu chrząstki trójkątnej i niestabilności stawu promieniowo-łokciowego dalszego;
 • leczenie stawów rzekomych kości nadgarstka i ręki z zastosowaniem przeszczepów autologicznych i uszypułowanych;
 • rekonstrukcje świeżych i zastarzałych uszkodzeń więzadłowych w obrębie ręki i nadgarstka w tym więzadła łódeczkowato-księżycowatego oraz leczenie kciuka narciarza;
 • pokrywanie ubytków tkanek miękkich płatami zrotowanymi, uszypułowanymi, wolnymi, skórnymi, skórno-powięziowymi, mięśniowo-skórnymi;
 • leczenie deformacji pourazowych i reumatologicznych palców i ręki m.in. uwalnianie przykurczów, deformacji palców o typie młoteczkowatych, łabędzia szyja, butonierkowatych;
 • leczenie zespołów uciskowych obwodowych nerwów i ścięgien;
 • leczenie choroby Dupuytrena.