Blok operacyjny.
 
 
Gipsownia.
 
 
Sala pajentów.