Endoprotezoplastyka to operacja polegająca na częściowej lub całkowitej wymianie stawu na sztuczny. W oddziale wykonywana jest częściowa jak i całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego i biodrowego. Operację wykonujemy u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, biodrowego oraz u chorych po złamaniach szyjki kości udowej. Endoprotezoplastykę stawu biodrowego wykonujemy z różnych dostępów w tym z małoinwazyjnego dostępu przedniego (MIS DAA). Po operacji jak najszybciej wdrażamy rehabilitację – pionizację, naukę chodzenia o kulach czy przy balkoniku, aby jak najszybciej „uruchomić” naszych pacjentów.

Główną zaletą dostępu małoinwazyjnego jest to, że nie uszkadza się żadnych istotnych mięśni. Umożliwia to szybszą rehabilitację, zmniejsza ryzyko utykania po zabiegu i odsetek zwichnięć endoprotezy. Ból pooperacyjny jest mniejszy, a pobyt pacjenta w szpitalu krótszy. Dużą zaletą tego dostępu jest również mniejsza śródoperacyjna utrata krwi. Także efekt kosmetyczny jest znacznie lepszy, blizna jest mniejsza i nie ma skłonności do przerastania.