Po prawie 7 miesiącach prac remontowych, na V piętrze naszego Szpitala, otwarto dziś Oddział Okulistyczny. W uroczystości udział wzięli: Adam Lubiak Starosta Wołomiśki, Adam Pietrzak Przewodniczący Rady Powiatu, przedstawiciele Zarządu Powiatu, radni, Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Katarzyna Kamińska, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Mariusz Poneta, oraz pracownicy naszego Szpitala i inni zaproszeni goście

W swoim przemówieniu Ordynator Oddziału Okulistycznego Maciej Gwóźdź podziękował Dyrekcji Szpitala za upór i determinację w dążeniu do poprawy warunków pracy zespołu, którym ma przyjemność zarządzać. Podziękowania zostały skierowane także na ręce Pana Starosty oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego, bez pomocy których Szpital nie otrzymałby finasowania na remont. A kwota jest niemała, bo ogólny koszt to 10 863 449 zł, z czego 10 648 180 zł przekazane ze środków Powiatu.

Następnie Ordynator oprowadził gości po nowo wyremontowanym Oddziale, w którym Pacjenci i nasz świetny personel, będą mieli do dyspozycji trzy wydzielone strefy: badań specjalistycznych z gabinetami, łóżkową i zabiegową.

W drugiej strefie znajdują się: sale dwuosobowe, sala wyposażona w fotele po zabiegach jednodniowych oraz wydzielona izolatka dla pacjentów z podejrzeniem chorób zakaźnych. W strefie zabiegowej znajduje się nowoczesny blok do przeprowadzania zabiegów okulistycznych, wyposażony w najwyższej klasy sprzęt specjalistyczny, m.in.: mikroskop operacyjny z torem wizyjnym, lasery diodowe, autorefraktokorektometr z tonometrem, unit okulistyczny.