W związku z rosnącą ilością pytań dotyczących parkowania na miejscach dla niepełnosprawnych znajdujących się przed głównym wejściem do Szpitala, podkreślamy, że ze względu na zdrowotne ograniczenia, niepełnosprawni użytkownicy ruchu drogowego, mogą parkować swoje pojazdy na specjalnych, wyznaczonych dla nich miejscach parkingowych – tzw. kopertach.

Nieporozumienie pojawiło się gdy został zasłonięty znak pionowy wskazujący powyższe miejsca. Pragniemy wyjaśnić, że działanie to jest częścią przygotowań placu przed Szpitalem do poważniej reorganizacji, która odbędzie się w najbliższych dniach.

Z początkiem sierpnia rozpoczyna się długo oczekiwany remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w związku z powyższym przyjęcia pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia będą odbywać się w specjalnie do tego przygotowanych kontenerach, a te zostaną ustawione m.in. na obecnych miejscach dla niepełnosprawnych. Wyznaczone zostaną również nowe miejsca dla niepełnosprawnych.