Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. Euro

2021

Ogłoszenie nr 20/2020/ZO

Dostawa paliw  płynnych do samochodów służbowych Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie ofertowe 30-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie.zip 30-12-2020

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź.zip 08-01-2021

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 12-01-2021

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 14-01-2021

Ogłoszenie nr 18/2020/ZO

Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie /zmiana terminu składania ofert

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie ofertowe 30-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie.zip 30-12-2020

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odzpowiedź
2 Odzpowiedź 2
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Modyfikacja 11-01-2021
2 Modyfikacja 2 18-01-2021
3 Modyfikacja 3 21-01-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
  Sesja Otwarcia  
Lp. Nazwa załącznika Data
     

Ogłoszenie nr 19/2020/ZO

Świadczenie usługi prowadzenia rachunków bankowych z opcją kredytu odnawialnego w rachunku oraz świadczenie usług związanych z tymi rachunkami na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wraz z możliwością otwarcia/prowadzenia placówki Banku i wstawienia bankomatu z funkcją wpłatomatu w siedzibie Szpitala w Wołominie.

zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie ofertowe 09-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie.zip 09-12-2020

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 17-12-2020

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Otwarcie 23-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 30-12-2020

Ogłoszenie nr 16/2020/ZO

Wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych systemów przyzywowych łączności i alarmów w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie ofertowe 23-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie.zip 23-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 29-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 30-10-2020

Ogłoszenie nr 17/2020/ZO

Na świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont Oddziału Neurologii na II piętrze Budynku Głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z podziałem na 2 etapy”

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie ofertowe 09-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie.zip 09-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 16-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 26-10-2020

Ogłoszenie nr 15/2020/ZO

Na wycinkę 22 szt. drzew obumarłych na terenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie ofertowe 08-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie.zip 08-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 15 październik 2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 16-10-2020

Ogłoszenie nr 13/2020/ZO

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia informatyczno-technicznego systemu SIMPLE.ERP  wraz z dostarczaniem nowych wersji oprogramowania (aktualizacji) dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zapytanie ofertowe 18-09-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 18-09-2020
     
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 25-09-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 30-09-2020

Ogłoszenie nr 12/2020/ZO

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej na terenie  Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, dla inwestycji „Rozbudowa kompleksu szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 25-08-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 25-08-2020
     
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 1-09-2020
Save
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 07-09-2020

Ogłoszenie 11_2020_ZO(20-08-2020)

Serwis samochodów służbowych Szpitala Powiatowego w Wołominie.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 20-08-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 20-08-2020
     
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 07-08-2020

Ogłoszenie GOSP/05/ZO (15-05-2020)

Serwis samochodów służbowych Szpitala Powiatowego w Wołominie, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy, w tym blacharsko-lakiernicze

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 15-05-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 15-05-2020
     
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia  
Save
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 09-06-2020

Ogłoszenie nr sektech/07/ZO (04-05-2020)

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza postępowanie w trybie zapytania ofertowego na stałą konserwację dźwigów znajdujących się w Szpitalu . Oferty prosimy składać w Kancelarii Szpitala do dnia 22.05.2020 r. wraz z wypełniony załącznikiem nr 1 .

Lp. Nazwa załącznika Data
1    
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 14-05-2020
     
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1    
Save
Lp. Nazwa załącznika Data
     

Sprawa Zam 06/ZO/2020 (06-05-2020)

Dotyczy: Dostawy worków na odpady, zwłoki oraz środków czystości dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 06-05-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 06-05-2020
     
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 12.05.2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 20-05-2020

Sprawa Zam 4/BUD/2020 (06-03-2020)

Projekt budowlany i wykonawczy niezbędnych zadań inwestycyjnych dla Oddziału Okulistyki V p. w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie wraz z uzyskaniem uzgodnień i decyzji wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 06-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 13-03-2020
2 Odpowiedz 2 16-03-2020
3 Odpowiedz 3 17-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 19-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 02-04-2020

2018

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAM/02/ZO (16-04-2018)

Dostawa leków w ramach programu SM dla Szpitala w Wołominie

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 16-04-2018
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 16-04-2018

2017

2016