Poradnia medycyny pracy

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy, placówki oświatowe, urzędy oraz inne instytucje, do skorzystania z oferowanych przez naszą Poradnię usług z zakresu Medycyny Pracy. Jesteśmy przygotowani na spełnianie indywidualnych potrzeb Państwa lub Państwa firmy.

W ramach współpracy oferujemy:
atrakcyjne ceny;
krótkie terminy;
szybką i kompleksową realizację.

Oferujemy pełen zakres świadczeń wynikający z ustawy o służbie medycyny pracy:
– badania wstępne – obejmują one pracowników nowo zatrudnionych oraz tych, którzy zmienili stanowisko pracy w swojej firmie.-
badania okresowe – obejmują one pracowników już zatrudnionych, u których termin poprzednich badań w kierunku zdolności do pracy wydanych przez lekarza ulega wygaśnięciu.
badania kontrolne – obejmują one osoby które z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni, wykonywane są one w celu uzyskania zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy. W takim przypadku niezbędne jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego, iż leczenie uległo zakończeniu.
badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (z wpisem do książeczek SANEPID).

Wysokiej klasy lekarze specjaliści i doskonale wykwalifikowany personel gwarantują Państwu oraz Państwa pracownikom profesjonalną obsługę. Usługi realizujemy na podstawie zawartej z pracodawcą umowy określającej zakres przedmiotowy oraz ceny za poszczególne badania. Podpisanie umowy jest bezpłatne. Nasze usługi świadczymy zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy, która nakłada na Pracodawcę obowiązek posiadania pisemnej umowy na świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Zapraszamy Państwa do nawiązania z nami kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie Państwa pytania dotyczące zakresu i formy współpracy oraz przygotujemy indywidualną ofertę. Dzięki szerokiej ofercie poradni specjalistycznych, doskonałym fachowcom oraz wieloletniemu doświadczeniu i profesjonalnej obsłudze jesteśmy w stanie zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Pracodawców.

PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE SKIEROWANIE:
zawiera niezbędne dane firmy kierującej;
zawiera informacje o stanowisku pracy w tym występujące na stanowisku pracy czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
jest dokładnie wypełnione i czytelne;
jest opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM) oraz podpisem osoby upoważnionej do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy np. kierownik danego działu);
jest wypełnione w języku polskim, łącznie z nazwą stanowiska pracy.

Skierowanie na badanie Medycyny Pracy jest dokumentem urzędowym, dlatego istotne jest, aby informacje w nim zawarte były aktualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. Skierowanie może stanowić ważny dokument w postępowaniu prawnym, np. w przypadku choroby zawodowej.

Poradnia Medycyny Pracy

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.00

tel. 22 76 33 136

Lekarz Medycyny Pracy
Anna Błażucka

poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.00

Lekarz Medycyny Pracy
Zbigniew Kołaczyński

środa 8.00 - 12.00
Skip to content