Specjaliści Poradni

lek. Alicja Jezierska – Sińczak

wtorek i czwartek 8.15 - 11.30

lek. Wiktor Miechowski

piątek 8.30 - 11.30