Specjaliści Poradni

Alicja Jezierska – Sińczak

wtorek i czwartek

dr Wiktor Miechowski

piątek