Na mocy Uchwały nr V – 47/2019 RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 roku została powołana Rada Społeczna Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Pierwsze spotkanie nowo powołanej Rady miało miejsce 11.04.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Szpitala. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika podmiotu leczniczego.

Skład Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest następujący:

Adam LUBIAK
Starosta Wołomiński, jako Przewodniczący Rady,

Sławomir PISARCZYK
Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

Waldemar BANASZEK
Zastępca Burmistrza Gminy Tłuszcz,

Paweł DĄBROWSKI
Członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego,

Kamil IWANDOWSKI
Burmistrz Miasta Zielonka,

Dariusz KOKOSZKA
Wójt Gminy Jadów,

Łukasz MAREK
Zastępca Burmistrza Wołomina,

Jerzy MIKULSKI
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego/ Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej,

Rafał MATHIAK
Wójt Gminy Klembów,

Jacek ORYCH
Burmistrz Miasta Marki,

Adam PIETRZAK
Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej,

Bożena WOLDON
p.o. Naczelnika Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

Dorota WRÓBEL
Zastępca Wójta Gminy Dąbrówka,

Edyta ZBIEĆ
Burmistrz Miasta Kobyłka,

Małgorzata ZYŚK
Burmistrz Miasta Ząbki.