Poród rodzinny/ zalecenia specjalistów krajowych do Procedury QP 35/ ZK

Z dniem 27.05.2020 przywraca się możliwość odbywania porodów rodzinnych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

W związku z trwającą epidemią COVID–19, mając na uwadze zdrowie kobiet rodzących oraz personelu medycznego Konsultanci Krajowi w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz w dziedzinie Perinatologii przedstawili na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zalecenia w przypadku dopuszczenia osoby towarzyszącej do porodu, tj. porodów rodzinnych.

ZALECENIA OGÓLNE

1. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren szpitala. Weryfikacja każdej osoby (położnicy/ osoby towarzyszącej) odbywa się poprzez system e-WUŚ, z adnotacją przez lekarza na Ankiecie Epidemiologicznej.

2. W obecnej sytuacji epidemiologicznej wskazane jest, aby przed przyjazdem do szpitala rodząca i osoba towarzysząca skorzystali w domu z prysznica/ kąpieli i ubrani byli w czyste ubranie.

3. Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej powinna przebywać w pojedynczej indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.

Oddział posiada 3 takie sale, co pozwala na prowadzenie 3 porodów jednocześnie.

O możliwości odbycia porodu rodzinnego decyduje posiadanie wolnej sali, oraz kolejność zgłoszenia się do porodu. W przypadku większej liczby porodów, kolejne nie mogą być realizowane w procedurze porodów rodzinnych.

4. Niezbędnym jest, aby osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu nosiła maskę i była ubrana w strój umożliwiający ochronę epidemiologiczną.

W realizacji tego punktu osoba towarzysząca powinna zgłosić się do szpitala wyposażona w lekkie obuwie domowe (najlepiej nadające się do umycia i dezynfekcji), a w środki ochrony osobistej zostanie zaopatrzona przy wchodzeniu na Oddział.

5. Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona do Oddziału w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić Oddział do 2 godzin po porodzie. Osoba towarzysząca przez cały czas porodu nie może opuszczać sali.

6. W przypadku planowego cięcia cesarskiego nie ma możliwości pobytu w Oddziale osoby towarzyszącej/ nadal utrzymany jest zakaz odwiedzin w całym szpitalu.

7. W przypadku, kiedy trwający poród należy ukończyć cięciem cesarskim, osoba towarzysząca pozostaje w indywidualnej sali porodowej Traktu Porodowego do czasu uzyskania informacji o noworodku.

ZALECENIA SZCZEGÓŁOWE

1. Ciężarna zgłaszająca się do porodu przechodzi triage wstępny w Namiocie SOR i w asyście personelu Pionu Transportowego eskortowana jest do Izby Przyjęć Oddziału Położniczo-Ginekologicznego na III piętrze. Osoba towarzysząca pozostaje w tym okresie poza szpitalem.

2. W Położniczej Izbie Przyjęć na III piętrze zgłaszająca się ciężarna jest badana przez lekarza, który ocenia czy poród już się rozpoczął.

3. Jeżeli poród się rozpoczął pacjentka zostaje przyjęta do Oddziału.

4. W Położniczej Izbie Przyjęć pacjentka:

 • wypełnia Ankietę Epidemiologiczną pacjentki będącą załącznikiem nr 1
 • jest sprawdzana w systemie EWUŚ (z adnotacją lekarza w ankiecie, którą potwierdza podpisem i pieczątką lekarską)
 • ma pobierany wymaz w kierunku COVID-19.
 • przebiera się w pomieszczeniu Izby Przyjęć i jest przeprowadzana do indywidualnej sali porodowej.

5. Po stwierdzeniu, że poród już się rozpoczął:

 • pacjentka powiadamia telefonicznie osobę towarzyszącą, że może wejść do szpitala. Jedno czasowo personel Izby Przyjęć powiadamia telefonicznie (nr tel. wew. 110) pracownika Pionu Transportowego, że można wskazaną z imienia i nazwiska osobę wprowadzić na III piętro.

6. Osoba towarzysząca przechodzi triage wstępny w namiocie SOR, następnie kierowana jest do Izby Przyjęć Oddziału (III piętro). Jeśli na którekolwiek pytanie z ankiety osoba towarzysząca odpowie twierdząco lub/i stwierdzone zostanie: gorączka, duszność, kaszel – osoba taka nie może uczestniczyć w porodzie/ nie wpuszczona zostanie na teren szpitala.

7. W Izbie Przyjęć Oddziału:

 • wypełnia Ankietę Epidemiologiczną będącą załącznikiem nr 2
 • jest sprawdzana w systemie EWUŚ (z adnotacją lekarza w ankiecie, którą potwierdza podpisem i pieczątką lekarską)
 • poświadcza podpisem, że zapoznała się z wymogami wewnętrznymi oddziału, które obowiązują w trakcie porodu rodzinnego
 • w towarzystwie personelu oddziału przechodzi do jednoosobowej sali, w której przebywa pacjentka.
 • na sali porodowej (w kabinie higienicznej) przebiera się w swoje obuwie i otrzymane środki ochrony osobistej, a odzież osobistą deponuje w dedykowanym pojemniku.

8. W przypadku indukcji porodu:

 • rodząca po przejściu do sali porodowej powiadamia osobę towarzyszącą o możliwości przybycia do szpitala.
 • Położna Traktu Porodowego powiadamia telefonicznie (nr tel. wew. 110) personel Pionu Transportowego o zgodzie na wejście do oddziału osoby towarzyszącej.
 • kolejne kroki jak w punkcie 7.

 

Pliki do pobrania: