Współpraca naszego Szpitala z Uczelnia Łazarskiego nabiera tempa. Przez Rektora Uczelni już powołane zostały kliniki:
– Ginekologii i Położnictwa,
– Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
– Chirurgii Ogólnej.
11 lipca 2022 r. Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki oraz Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Katarzyna Kamińska złożyli gratulacje nowo powołanym kierownikom klinik: dr n. med. Ewie Dądalskiej, dr n. med. Arturowi Pytlakowskiemu oraz dr n. med. Maciejowi Chwalińskiemu.
Studenci rozpoczną kształcenie na terenie naszego Szpitala już w październiku.
Do gratulacji dołączył Starosta Wołomiński Adam Lubiak, równocześnie dziękując dyrekcji szpitala za podjęte starania, które przynoszą wymierne efekty.