Światowy Dzień Reumatyzmu, przypadający 12 października, obchodzony jest na świecie od 1996 roku. W tym dniu warto pamiętać o tym, że choroby o podłożu reumatoidalnym są jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych na świecie.

Schorzenia te nie dotykają, jak się powszechnie sądzi, jedynie osób w podeszłym wieku. młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, które dotyka średnio jedno na 100 dzieci, zaczyna się zwykle w wieku 2-3 lat. Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej rozpoznawane u ludzi młodych i w średnim wieku (w wieku 25-40 lat).

Choroby o podłożu reumatoidalnym i idące za nimi uszkodzenia stawów bardzo często prowadzą do problemów z codziennym funkcjonowaniem. Osoby chore mają trudności z takimi podstawowymi czynnościami jak np. mycie się, ubieranie, jedzenie.

Zapraszamy Państwa do korzystania z konsultacji naszych specjalistów w poradni reumatologicznej.
Wszystkie świadczenia udzielane są w ramach kontraktu z NFZ, na podstawie skierowania.

Szczegóły dostępne pod:
📲 22 76 33 220
📲 22 76 33 292
📲 22 76 33 294