System Zarządzania Jakością

POLITYKA JAKOŚCI

Polityką Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.
Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie opracowano i wdrożono system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą PN-EN-ISO 9001: 2015.
Dyrekcja Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest świadoma odpowiedzialności za realizację celów zawartych w Polityce Jakości. Deklaruje zapewnienie odpowiednich środków niezbędnych do prawidłowego wdrożenia i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością.
Wszystkich pracowników czyni odpowiedzialnymi za realizację Polityki Jakości w zakresie ich stanowisk pracy, jak również zobowiązuje do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Politykę jakości realizujemy poprzez:
1. Otoczenie pacjenta fachową i troskliwą opieką na najwyższym poziomie.
2. Przestrzeganie Praw Pacjenta i monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów z udzielanych świadczeń zdrowotnych.
3. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu.
4. Poszerzanie zakresu świadczonych usług zdrowotnych.
5. Promocję zdrowia oraz szerzenie wiedzy o zdrowiu w ramach szeroko pojętej działalności z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
6. Poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania pochodzących z programów unijnych i innych źródeł finansowania.
7. Modernizację i rozbudowę posiadanej infrastruktury.
8. Ciągłą dbałość o wyposażenie Szpitala w nowoczesną, wysokiej klasy aparaturę medyczną.
9. Aktywne włączanie wszystkich pracowników do prac nad wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015, poprzez wypracowanie bezpiecznych i efektywnych procedur postępowania, gwarantujących wysoki poziom świadczonych usług medycznych, poczucie komfortu i bezpieczeństwa Pacjentów.

Powyższa polityka jest znana wszystkim pracownikom Szpitala i podana do wiadomości zainteresowanym pacjentom oraz ich rodzinom. Kierownictwo Zakładu zobowiązuje się do zapewnienia niezbędnych zasobów i środków do realizacji powyższej polityki.
Wydanie III Dyrektor Naczelny
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
Wołomin, 18.10.2019 r. Grzegorz KRYCKI

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Justyna Kisiel

☎️ tel. (22) 76 33 204
📧 e-mail: justyna.kisiel@szpitalwolomin.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

(Certyfikat jakości PDF)

(Polityka Jakości PDF)

Skip to content