Od 2020 r. Szpital w Wołominie należy do prestiżowego grona polskich placówek, w których prowadzone są międzynarodowe badania kliniczne. Niedawno zakończyliśmy z sukcesem projekt dotyczący terapii wspomagającej w leczeniu COVID-19, obecnie zaś rozpoczynamy kolejny program badawczy.

Tym razem będzie on dotyczył pacjentów dializowanych z nawracającą hiperkaliemią. Projekt realizowany wspólnie z firmą Biomedical Centers ruszył
1 października. Zespołem badawczym składającym się z lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów pokieruje dr Maciej Graczyk, Kierownik Stacji Dializ.

Czym jest hiperkaliemia? To zbyt wysokie stężenie potasu we krwi, które może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie całego organizmu, a nawet stanowić zagrożenie dla życia. Wiedzą o tym doskonale pacjenci, którzy muszą być nieustannie poddawani dializie, a u których, z powodu niewłaściwej pracy nerek, stężenie tego pierwiastka bardzo trudno jest ustabilizować. Osłabienie, porażenie mięśni czy bradykardia to tylko niektóre skutki hiperkaliemii.

Program badań klinicznych nad preparatem mającym obniżyć i ustabilizować stężenie potasu we krwi u osób dializowanych prowadzony będzie jedynie w 300 ośrodkach znajdujących się w 20 krajach na świecie i tylko 2300 pacjentów zyska szansę wzięcia w nim udziału.

Badania potrwają ponad rok. W tym czasie pacjenci będą otrzymywali preparat który przeszedł już pomyślnie testy kliniczne I oraz II fazy. Wyniki tych badań wykazały skuteczność i bezpieczeństwo konkretnych dawek w grupie osób przewlekle dializowanych.

Preparat będzie podawany w Szpitalu, na Stacji Dializ. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne i bezpłatne, a o kwalifikacji, po spełnieniu ściśle określonych kryteriów, zawsze zdecyduje lekarz. Pacjenci uczestniczący w projekcie będą objęci opieką lekarską, diagnostyką, a wizyty kontrolne będą odbywały się według ściśle określonego schematu.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać w Biurze Badań Klinicznych, koordynowanym przez BioMedical Centers lub pod numerem telefonu: 668 008 207 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: clinicaltrials@biomedical-centers.com.