Działając na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10.12.2020r. dot. szpitali węzłowych,  uprzejmie informujemy, iż realizujemy szczepienia  ochronne przeciwko wirusowi SARS-COV-2 dla:
– personelu pracującego w podmiotach leczniczych (medycznego i niemedycznego);
– aptek.
 
Zgłoszenia następują indywidualnie bądź za pośrednictwem zakładu pracy, przy jednoczesnym wypełnieniu formularza szczepienia i zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 
Zgłoszenia (wypełniony formularz + zgoda) należy przesyłać do dnia 14.01.2021 do godz. 10.00 na adres mailowy: teleporada@szpitalwolomin.pl
 
Koordynator szczepień na Covid:
Katarzyna Król
katarzyna.krol@szpitalwolomin.pl
tel. 22 76 33 237