🥳Dobrych informacji nigdy nie za wiele. Spieszymy pochwalić się kolejną współpracą na polu kształcenia personelu medycznego.
📄Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki podpisał umowę z Dziekanem Wydział Nauk o Zdrowiu WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny prof. Mariuszem Gujskim dotyczącą naszego udziału w doskonaleniu zawodowym pielęgniarek i położnych.
❤️To miejsce, gdzie powstaje przyszłość – można przeczytać na stronie Wydziału, a nasz Szpital to doskonałe miejsce do realizacji tej dewizy. Cieszy nas, że nasz personel jest wzorem do naśladowania przez studentów jednej z najlepszych uczelni medycznych w Polsce.