Kolejny sprzęt medyczny ratujący życie w naszym Szpitalu!

Tym razem w ramach projektu “Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARSCoV2 na terenie województwa mazowieckiego” nasza placówka wzbogaciła się o tory wizyjne do bronchoskopii, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, aparat do leczenia nerkozastępczego, defibrylatory, kardiomonitory, aparaty do znieczulenia i aparaty USG. Sprzęt trafił m.in. do Oddziałów: Intensywnej Terapii, Neurologii i Chorób Wewnętrznych – który obecnie przekształcony jest na covidowy – oraz na Blok Operacyjny.

Projekt, realizowany w okresie 2020-2022, finansowany jest w większości ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Marszałkowskiego oraz z budżetu państwa.

Otrzymane do tej pory wsparcie pomogło  zwiększyć efektywność wysokospecjalistycznej opieki diagnostycznej i medycznej udzielanej w reżimie sanitarnym pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzeniem choroby COVID-19.

Więcej informacji o projekcie: https://szpitalwolomin.pl/projekty-unijne/