ZASADY ORGANIZACJI PORODÓW RODZINNYCH W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Zgodnie z wytycznymi konsultantów krajowych w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii.

 • Pacjentce w trakcie porodu może towarzyszyć 1 osoba dorosła.
 • Osoba towarzysząca w dniu porodu nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) nie może być objęta kwarantanną, izolacją, nie miała styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie SARS-CoV-2 w ciągu 14 dni od terminu porodu.
 • Osoby przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 14 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem.
 • Przy przyjęciu do Szpitala osoba towarzysząca ma sprawdzaną temperaturę ciała oraz musi wypełnić formularz ankiety epidemiologicznej.
 • Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna Izby Przyjęć po analizie ankiety epidemiologicznej.
 • Szpital umożliwia wykonanie testu antygenowego COVID-19 (koszt pokrywa Szpital).
 • Osoba towarzysząca powinna być ubrana w wygodne i czyste ubranie oraz powinna mieć obuwie na zmianę.
 • Rodząca wraz z osobą towarzyszącą, przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.
 • Osoba towarzysząca musi bezwzględnie przestrzegać poleceń personelu medycznego.
 • Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczęcia porodu, nie opuszcza sali porodowej do momentu opuszczenia sali porodowej przez pacjentkę jednak nie dłużej niż do 2 godzin po porodzie.
 • Dezynfekcję rąk należy wykonać dodatkowo: po wejściu na teren szpitala oraz oddziału, po zdjęciu fartucha ochronnego, przed wyjściem ze szpitala.
 • Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos oraz fartucha ochronnego przez cały czas przebywania na terenie Szpitala. Należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolic ust, nosa i oczu.
 • W przypadku porodu zabiegowego (nie dotyczy cięcia cesarskiego) nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
 • Ojciec dziecka może przebywać wraz ze swoim dzieckiem przez co najmniej dwie godziny po cięciu cesarskim, przy spełnieniu przez ojca dziecka niezbędnego minimum reżimu sanitarnego i wyżej wymienionych zasad oraz jeśli w sali pooperacyjnej przebywa tylko jedna pacjentka – matka dziecka (kangurowanie).
 • W przypadku wzrostu zakażeń wirusem SARS CoV-2 zasady mogą ulec zmianom.
 • Ostateczna decyzja o obecności osoby towarzyszącej przy porodzie należy do Kierownika Oddziału.

Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w Szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu Szpitala.