Uprzejmie informujemy, że wszyscy studenci zainteresowani odbyciem praktyk zawodowych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Wołominie powinni dostarczyć następujące
dokumenty:

  • podanie dotyczące odbycia praktyk (zawierające informację o terminie i miejscu odbycia praktyk, z minimum 2-tygodniowym wyprzedzeniem przed planowanym ich rozpoczęciem),
  • porozumienie z Uczelni dotyczące przebiegu praktyk,
  • polisę OC zawierającą zapis dotyczący odpowiedzialności w zakresie leczenia w związku z ekspozycją zawodową,
  • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • odzież i obuwie ochronne

Komplet dokumentów należy złożyć w Kancelarii Szpitala.

Istnieje też możliwość odbycia praktyk zawodowych w ramach wolontariatu z wymogiem posiadania orzeczenia lekarskiego oraz polisy OC.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Działem Kadr: kadry@szpitalwolomin.pl