Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego (z dnia 28 października 2021r. ) w Szpitalu w Wołominie dnia 2 listopada tego roku został utworzony Oddział Covidowy. Jest to związane z czwartą falą pandemii oraz zwiększającą się liczbą chorych wymagających hospitalizacji.
Na Oddziale znajduje się 37 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek respiratorowych z dostępem do kardiomonitora oraz z możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
Oddział Covidowy został utworzony z części Oddziału Chorób Wewnętrznych.
O kolejnych decyzjach i dalszych krokach w związku z rosnącą falą koronawirusa będziemy informować na bieżąco.