Powiat Wołomiński przekazał Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie:

 • dotację w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 • dotację w wysokości 68 000 zł na prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia w ramach Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”.
 • dotację w wysokości 5 859 700 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację Szpitala oraz zakupy sprzętu specjalistycznego w tym na:
  a) przebudowę sieci strukturalnej IT (510 000 zł),
  b) budowę lądowiska dla helikopterów wraz z infrastrukturą drogową (692 137zł),
  c) modernizację traktu porodowego i sali cięć cesarskich (752 114 zł),
  d) zakup aparatury i sprzętu medycznego (758 880 zł),
  e) rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (3 146 569 zł).

Gmina Zielonka przekazała Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dotację w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup:

a) aparatu USG,
b) aparatu EKG.

Gmina Kobyłka przekazała Szpitalowi Matki bożej nieustającej Pomocy w Wołominie dotację w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk kardiomonitorów.