Powiat Wołomiński przekazał Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie:

 • dotację w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację Szpitala oraz zakupy sprzętu specjalistycznego w tym na:
  a) przebudowę sieci strukturalnej IT,
  b) rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku Szpitala oraz budowę budynku administracji i budynku technicznego i wyposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej,
  c) zakup aparatury i sprzętu medycznego.
 • dotację w wysokości 68 000 zł na prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia w ramach Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim „TAKrodzina.pl”.
 • dotację w wysokości 72 000 zł z przeznaczenie na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia w powiecie wołomińskim:
  1) Edukacja młodzieży i nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
  2) Diagnostyka i profilaktyka nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży oraz osób do 40 roku życia,
  3) Zdrowotne akcje profilaktyczne: a) akcje zdrowotne „Biała Sobota” dla dzieci i dorosłych.
 • dotację w wysokości 50 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

Gmina Wołomin przekazała Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dotację w wysokości 50 000 zł na współfinansowanie zakupu kriostatu. dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Gmina Kobyłka przekazała Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dotacje w wysokości 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup stołu operacyjnego dla Oddziału Okulistyki.

Gmina Strachówka przekazała Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dotację w wysokości 5 000 zł na zakup wózka opatrunkowo-zabiegowego dla Oddziału Chirurgii Ogólnej.

Gmina Zielonka przekazała Szpitalowi Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dotacje w wysokości 20 000 zł z przeznaczeniem na zakup 4 łóżek wraz z szafkami dla Oddziału Chirurgii Ogólnej.