Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. Euro

2021

Sprawa Zam/06/21

WYKONANIE USŁUG KONSERWACJI I OBSŁUGI INSTALACJI CO, CW, WOD-KAN, KOTŁOWNI OLEJOWEJ, WĘZŁÓW CIEPLNYCH, WENTYLACJI , GAZÓW MEDYCZNYCH ,SIECI WODOCIĄGOWEJ I HYDRANTOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ W SZPITALU W WOŁOMINIE

Znak sprawy: ZAM/06/21- tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1

informujemy, iż postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Nasz szpital realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platforma Zakupowa Logintrade.Net, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem helpdesk, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.

Dział helpdesk:

tel. 71 787 37 27 lub 71 787 37 57 (wew. 1)

mail: helpdesk@logintrade.net

Wejście na platformę poprzez link:

https://szpitalwolomin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ;

Dokumenty postępowania do pobrania są dostępne pod linkiem:

https://szpitalwolomin.logintrade.net/zapytania_email,41930,57ecd7316c52ffcbdea03690ea7db2b8.html;

Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam/05/21

DOSTAWA ERYTROPOETYNY DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA

Znak sprawy: ZAM/05/21- tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1
informujemy, iż postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Nasz szpital realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platforma Zakupowa Logintrade.Net, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem helpdesk, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.

Dział helpdesk:
tel. 71 787 37 27 lub 71 787 37 57 (wew. 1)
mail: helpdesk@logintrade.net

Wejście na platformę poprzez link:
https://szpitalwolomin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ;

Dokumenty postępowania do pobrania są dostępne pod linkiem:
https://szpitalwolomin.logintrade.net/zapytania_email,41594,b990329c442ffd512775641c66f368ea.html ;

Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam/04/21

DOSTAWA ANTYBIOTYKÓW DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA

Znak sprawy: ZAM/04/21- tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1
informujemy, iż postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.
Nasz szpital realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platforma Zakupowa Logintrade.Net, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem helpdesk, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.

Dział helpdesk:
tel. 71 787 37 27 lub 71 787 37 57 (wew. 1)
mail: helpdesk@logintrade.net

Wejście na platformę poprzez link:
https://szpitalwolomin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html ;

Dokumenty postępowania do pobrania są dostępne pod linkiem:
https://szpitalwolomin.logintrade.net/zapytania_email,41530,e2d4866ea6828d3806235a88e5cd0a46.html ;

 

Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam/03/21

ODBIÓR, WYWÓZ I TERMICZNE UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH W PROCESIE D10

Znak sprawy: ZAM/03/21- tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1

informujemy, iż postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Nasz szpital realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platforma Zakupowa Logintrade.Net, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem helpdesk, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.
Dział helpdesk:
tel. 71 787 37 27 lub 71 787 37 57 (wew. 1)
mail: helpdesk@logintrade.net
Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalwolomin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html ;
Dokumenty postępowania do pobrania są dostępne pod linkiem: https://szpitalwolomin.logintrade.net/zapytania_email,39798,3223fed48f30bbdc0f6040b466516bcb.html

Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam 01/1/2021

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO  W PODZIALE NA ZADANIA NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU NEUROLOGII II

Znak sprawy: ZAM/01/1/21- tryb podstawowy, na podstawie art. 275 pkt 1

informujemy, iż postępowania o zamówienie publiczne są prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Nasz szpital realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platforma Zakupowa Logintrade.Net, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem helpdesk, który udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.

Dział helpdesk:
tel. 71 787 37 27 lub 71 787 37 57 (wew. 1)

mail: helpdesk@logintrade.net

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalwolomin.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Dokumenty postępowania do pobrania są dostępne pod linkiem: https://szpitalwolomin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html;

Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam 02/2021

DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO NA POTRZEBY ODDZIAŁU NEUROLOGII

/ zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 17-02-2021
2 Zmiana terminu 23-02-2021
3 Zmiana ogłoszenia 26-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 17-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Modyfikacja 23-02-2021
2 Zmodyfikowany załącznik nr 5 23-02-2021
3 Modyfikacja3 26-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź 26-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 02-03-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 15-03-2021
2 Wynik2 31-03-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam 01/2021

ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W PODZIALE NA ZADANIA NA POTRZEBY WYPOSAŻENIA ODDZIAŁU NEUROLOGII / zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 08-02-2021
2 Zmiana terminu 11-02-2021
2 Ogłoszenie2 16-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 08-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Modyfikacja 17-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź 17-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 22-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 23-02-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa ZAM 6-I /2020

„DOSTAWA MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH DLA SZPITALA W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA II”/ zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 29-12-2020
2 Ogłoszenie2 02-02-2021
3 Ogłoszenie3 17-02-2021
4 Ogłoszenie4 09-03-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 29-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Modyfikacja 29-01-2021
2 Modyfikacja2 16-02-2021
3 Modyfikacja3 25-02-2021
4 Modyfikacja4 12-03-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź 25-02-2021
2 Odpowiedź2 12-03-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 sesja 29.03.2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 29-04-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam 10-I/2020 (16-12-2020)

Odbiór, wywóz, zagospodarowanie  odpadów komunalnych i segregowanych

zmiana terminu/ modyfikacja formularz ofert

 

 

 

 

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 16-12-2020
1 Ogłoszenie2 21-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 16-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Modyfikacja 21-12-2020
2 Modyfikacja2 22-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1. Odpowiedź 22-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 sesja 29-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 28-01-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam 13-I/2020 (04-12-2020)

Dostawa implantów i innych materiałów  ortopedycznych  dla Szpitala w Wołominie w podziale na pakiety II

 

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 04-12-2020
2 Ogłoszenie TED 09-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 04-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zmodyfikowany Załącznik nr 5 – Istotne Postanowienia Umowy 30-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 30-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 08-01-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 27-01-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
04-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam 22/2020 (01-12-2020)

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjenta z udziałem lekarza

zmian terminu składnia i otwarcia ofert

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 01-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 01-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Modyfikacja 08-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź 09-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 17-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 wynik 29-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
Lp. Nazwa załącznika Data

Sprawa Zam 21/2020 (06-11-2020)

Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, materiałów wiskoelastycznych, jednorazowych zestawów operacyjnych i innych materiałów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji zaćmy w podziale na zadania

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 02-11-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 06-11-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Modyfikacja 1 30-11-2020
2 Modyfikacja 2 30-11-2020  
3 Modyfikacja 3 30-11-2020  
4 Modyfikacja 4 30-11-2020  
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź 1 30-11-2020
1 Odpowiedź 2 01-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 07-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 08-01-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
06-11-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
 

Sprawa Zam 19/2020 (02-11-2020)

DOSTAWA LEKÓW DLA SZPITALA MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY W WOŁOMINIE W PODZIALE NA ZADANIA

/zmiana terminu składnia i otwarcia ofert

 

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 02-11-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 02-11-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Modyfikacja 30-11-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź 1 27-11-2020
2 Odpowiedź 2 27-11-2020
2 Odpowiedź 3 30-11-2020
2 Odpowiedź 4 01-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 09-12-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 26-02-2021
2 Korekta 09-03-2021
Lp. Nazwa załącznika Data
 

Sprawa Zam 20/2020 (26-10-2020)

Zakup sprzętu medycznego w podziale na zadania

 

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 26-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 26-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zmiana ogłoszenia.pdf 02-11-2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź 30-10-2020
1 Odpowiedź 2 02-11-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 05-11-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 18-11-2020
Lp.    
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data
 

Sprawa Zam 18/2020 (13-08-2020)

Remont Oddziału Neurologii na II piętrze Budynku Głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z podziałem na 2 etapy /zmiana terminu składnia i otwarcia ofert

 

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 13-08-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 13-08-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Zmiana ogłoszenia.pdf 24-08-2020
2 Zmodyfikowany Formularz 04-09-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi.pdf 24-08-2020
2 Ekspertyza p.poż 24-08-2020
3 Ekspertyza p.poż. rzut 24-08-2020
4 SI_rzuty 24-08-2020
5 Zał.nr 9 do SIWZ_rzut inwentaryzacja 24-08-2020
6 Odpowiedzi nr. 2 01-09-2020
7 Odpowiedzi nr. 3 04-09-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 07-09-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 24-09-2020
Lp.    
1 Klucz Publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
 
Lp. Nazwa załącznika Data
 

Sprawa Zam 14/2020 (03-07-2020)/ponowna zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie /zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 03-07-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 03-07-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Modyfikacje 23-07-2020
2 Modyfikacja nr 2 17-08-2020
3 Modyfikacja nr 3 01-09-2020
4 Załącznki 1- 6 11-09-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 28-08-2020
2 Odpowiedzi nr 2 01-09-2020
3 Odpowiedzi nr 3 02-09-2020
4 Odpowiedzi nr 4 03-09-2020
5 Odpowiedzi nr 5 11-09-2020
1 Informacje z otwarcia 18-09-2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 28-10-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odwołanie 17-07-2020
2 Odwołanie_Budimex 17-07-2020
3 Odwołanie2 20-07-2020
4 Odwołanie3 20-07-2020
5 Odwołanie4 20-07-2020
6 Postanowienie KIO 17-08-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 28-08-2020
2 Odpowiedzi nr 2 01-09-2020

Sprawa Zam 12-I/2020 (02-07-2020)

Wykonanie remontu pomieszczeń dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Nocnej Pomocy Lekarskiej na parterze w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie realizowanego w II etapach

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 02-07-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 02-07-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
     
     
1
Ogłoszenie
17 lipca 2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 24-07-2020

Sprawa Zam 17/2020 (30-06-2020)

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.

Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczenia parametrów krytycznych wraz z dzierżawą aparatów.

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 30-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 19-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 06-07-2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 08-07-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 20-07-2020
2 Sesja otwarcia korekta 21-07-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
19-06-2020

Sprawa Zam 13/2020 (19-06-2020)

Dostawa implantów i innych materiałów ortopedycznych dla Szpitala w Wołominie w podziale na pakiety

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 19-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 19-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 16-07-2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 22-07-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Informacja o wyborze.pdf 10-09-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
19-06-2020

Sprawa Zam 16/2020 (10-06-2020)

Dostawę i montaż wyposażenia meblowego na potrzeby oddziału chirurgii / Zmiana terminu otwarcia ofert

 

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 10-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 10-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 19-06-2020
2 Odpowiedz2 19-06-2020
3 Odpowiedz3 24-06-2020
4 Odpowiedz4 25-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 29-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 03-07-2020

Sprawa Zam 15/2020 (10-06-2020)

Zakup sprzętu medycznego w podziale na zadania

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 10-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 10-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź 18-06-2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 22.06.2020
1 Sesja otwarcia 2 30.06.2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 30-06-2020

Sprawa Zam 12/2020 (29-05-2020)

Wykonanie remontu pomieszczeń dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Nocnej Pomocy
Lekarskiej na parterze w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
realizowanego w II etapach”

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 29-05-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 29-05-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedź 10-06-2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 15-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 26-06-2020

Sprawa Zam 03-I/2020 (16-04-2020)

Dostawa środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla Szpitala
w Wołominie w podziale na zadania

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 16-04-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 16-04-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 20-04-2020
1 Odpowiedz 2 22-04-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 24-04-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Wynik
2020-05-07

Sprawa Zam 11/2020 (12-03-2020)

Dostawa antybiotyków dla szpitala w Wołominie w podziale na zadania

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 12-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 12-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 16-03-2020
2 Odpowiedz 2 17-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 19-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 09-04-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1    

Sprawa Zam 10/2020 (04-03-2020)

Odbiór, wywóz, zagospodarowanie odpadów komunalnych i segregowanych

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 04-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 04-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1    
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 13.03.2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 wynik 16-03-2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1    

Sprawa Zam 09/2020 (10-03-2020)

Dzierżawa aparatów do hemodializy , mobilnej stacji uzdatniania wody, wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i jednorazowych, oraz bezpłatnym użyczeniem aparatu do oceny stanu nawodnienia organizmu / Rozstrzygnięto

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 10-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 10-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 06-04-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 2020-04-17
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 15-05-2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz Publiczny 10-03-2020

Sprawa Zam 08/2020 (20-02-2020)

Transport sanitarny osób dializowanych w Stacji Dializ Szpitala w Wołominie / Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 20-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 20-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 2020-02-28
2 Odpowiedz 2 2020-02-28
Lp. Nazwa załącznika Data
1  Sesja Otwarcia 02-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 16-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odwołanie 24-03-2020
2 Przystąpienie 26-03-2020

Sprawa Zam 07/2020 (20-02-2020)

Odbiór, wywóz i termiczne unieszkodliwianie odpadów medycznych w procesie D10 / Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 20-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 20-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 24-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 27-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 wynik 06-03-2020
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
20-02-2020

Sprawa Zam 06/2020 (06-02-2020)

Dostawa materiałów jednorazowych dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania /Zmiana terminu otwarci ofert

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 06-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 06-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 11-03-2020
2 Odpowiedz2 11-03-2020
3 Odpowiedz3 18-03-2020
4 Odpowiedz4 19-03-2020
5 Odpowiedz5 23-03-2020
6 Odpowiedz6 25-03-2020
6 Odpowiedz7 27-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 08.04.2020
2 Korekta Jednorazówka 22.05.2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 22-05-2020
2 Zawiadomienie Korekta 25-05-2020
3 Zawiadomienie 3 30-06-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
06-02-2020

Sprawa Zam 05/2020 (23-01-2020) / Rozstrzygnięto

Remont V piętra Budynku Głównego na potrzeby Oddziału Chirurgicznego

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 23-01-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 23-01-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 05-02-2020
2 Odpowiedz 06-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 10-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 18-02-2020
Sprawa Zam 04/2020 (09-03-2020)

Dostawa ERYTROPOETYNY dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 09-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 09-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1    
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1  Sesja Otwarcia 17-03-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 03-04-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1    

Sprawa Zam 03/2020 (19-02-2020)/ Rozstrzygnięto

Dostawa środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla
Szpitala w Wołominie w podziale na zadania

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 19-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 19-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 29-11-2019 r.
2 Odpowiedz 2 29-11-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1  sesja otwarcia 27-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 wynik 2020-03-10

Sprawa Zam 02/2020 (23-01-2020) ) / Rozstrzygnięto

Dostawa leków dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 23-01-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 23-01-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 29-01-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
  Sesja Otwarcia 10-02-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 wynik 2020-02-20
2 wynik 2 2020-03-05

Sprawa Zam 01/2020 (16-01-2019)

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu i butli dla Szpitala w Wołominie

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 16-01-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 16-01-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
     
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 27-01-2020
Lp. Nazwa załącznika Data
1 wynik 2020-01-31

Sprawa Zam 21/2019 (10-12-2019)

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika ciekłego tlenu i butli dla Szpitala w Wołominie

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 10-12-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 10-12-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 16-12-2019 r
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 19-12-2019 r
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik  

Sprawa Zam 20/2019 (22-11-2019)

Dostawa płynów infuzyjnych i płynów do przepłukiwań dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 22-11-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 22-11-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 29-11-2019 r.
2 Odpowiedz 2 29-11-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 04-12-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 23-12-2019 r.

Sprawa Zam 19/2019 (14-11-2019)

Remont V piętra Budynku Głównego na potrzeby Oddziału Chirurgicznego i Okulistycznego z podziałem na 2 etapy wraz z wyposażeniem i dostawą sprzętu medycznego / Zmiana Terminu Otwarcia

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 14-11-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 14-11-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 odpowiedz 28-11-2019 r.
2 odpowiedz 2 28-11-2019 r.
3 odpowiedz 3 29-11-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 05-12-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 12-12-2019

Sprawa Zam 18/2019 (08-11-2019)

Zakup sprzętu specjalistycznego w podziale na zadania / Rozstrzygnięcie

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 08-11-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 08-11-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 13-11-2019 r.
2 Odpowiedz 2 14-11-2019 r.
3 Odpowiedz 3 15-11-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 19-11-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 25-11-2019 r.

Sprawa Zam 17/2019 (07-10-2019)

Ubezpieczenie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w podziale na zadania / Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 07-10-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 07-10-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 1 24-10-2019 r
2 Odpowiedz 2 29-10-2019 r
3 Odpowiedz 3 07-11-2019 r
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 18-11-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 25-11-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
07-10-2019

Sprawa Zam 16/2019 (17-09-2019)

Dostawa materiałów eksploatacyjnych tj. Tonery, bębny dla szpitala w Wołominie w podziale na zadania /Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 17-09-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 17-09-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 01-10-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 04-10-2019 r
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki 11-10-2019 r
1 Zawiadomienie Korekta 23-10-2019 r

Sprawa Zam 15-I/2019 (16-09-2019)

Zakup sprzętu medycznego w podziale na zadania / Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 16-09-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 16-09-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 26-09-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 27-09-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 07-10-2019 r

Sprawa Zam 15/2019 (05-08-2019)

Zakup sprzętu medycznego w podziale na zadania / Zmiana Terminu

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 05-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 05-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 12-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 02-09-2019

Sprawa Zam 13/2019 (19-09-2019)

Dostawa leków dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania / Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 19-09-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 19-09-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 17-10-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 30-10-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 29-11-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
19-09-2019

Sprawa Zam 12-I/2019 (13-08-2019)

Modernizacja klatek schodowych oraz wyjścia ewakuacyjnego w Budynku Głównym Szpitala w Wołominie

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 13-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 13-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 odpowiedzi  
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik  

Sprawa Zam 12/2019 (25-07-2019)

Modernizacja klatek schodowych oraz wyjścia ewakuacyjnego w Budynku Głównym Szpitala w Wołominie / Zmiana Terminu otwarcie 12.08.2019r / Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 25-07-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 25-07-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedz 05-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki 12-08-2019

Sprawa Zam 11/2019 (12-07-2019)

Demontaż dwóch istniejących dźwigów osobowych, zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i zainstalowanie nowych dźwigów w Budynku Głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3. / Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 12-07-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 12-07-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1    
Lp. Nazwa załącznika Data
1 sesja otwarcia 29-07-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 01-08-2019

Sprawa Zam 10/2019 (25-07-2019)

Dostawa Materiałów Opatrunkowych dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania /  Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 25-07-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 25-07-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 02-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja Otwarcia 06-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki 27-09-2019 r.

Sprawa Zam 9/2019 (23-05-2019)

Dostawa produktów farmaceutycznych dla szpitala w wołominie w podziale na zadania

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 23-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 23-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 23-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 23-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki

Sprawa Zam 8/2019 (29-05-2019)

Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania / Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 29-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 29-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 29-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia 29-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 25-07-2019

Sprawa Zam/07-B /2019 (06-08-2019)

Rozbudowa kompleksu Szpitalnego wraz z wykonaniem niezbędnych zadań inwestycyjnych na rzecz
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie / Unieważniono

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 06-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 06-08-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1  Modyfikacja SIWZ zawarta w w linku Odpowiedzi -> Odpowiedz na odwołania
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 14-08-2019 r.
2 Odwołanie numer 1 16-08-2019 r.
3 Odwołanie numer 2 16-08-2019 r.
3 Odpowiedź na odwołanie 26-08-2019 r.
4 Postanowienie KIO 28-08-2019 r.
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 19-09-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Klucz publiczny format asc
(nie można go otwierać w formatach typu Word,Pdf lub Power Point)
06-08-2019

Sprawa Zam 7/2019 (27-05-2019)

Usługi polegające na pełnieniu funkcji Inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim dla  Inwestycji pn;”Budowa i rozbudowa Szpitala w Wołominie, obejmująca budowę części podziemnej budynku A, tunelu komunikacyjnego, budowy rozdzielni elektrycznej oraz budowy budynku B wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”

Zmiana terminu otwarcia / Rozstrzygnięto

 

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 27-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 27-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 27-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesja otwarcia
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wynik 11-06-2019

Sprawa Zam 6/2019, 14 Marzec 2019

Dostawa Antybiotyków dla Szpitala w Wołominie w podziale na zadania

Rozstrzygnięto

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesje otwarcia 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki 14-03-2019

Sprawa Zam 5/I/2019 (13-05-2019)

Usługi w zakresie przeglądu technicznego urządzeń medycznych w podziale na zadania.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 13-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 13-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi Column 3 Value
Lp. Nazwa załącznika Data
1

Sprawa Zam 5/2019, 26 Marzec 2019

Usługi w zakresie przeglądu technicznego urządzeń medycznych w podziale na zadania.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 26-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 26-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 26-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesje otwarcia 26-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki 26-03-2019

Sprawa Zam 4/I/2019, 28 Marzec 2019

Świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjenta ambulansem w podziale na zadania.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 13-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 13-05-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesje otwarcia 28-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki 28-03-2019

Sprawa Zam 3/2019, 14 Marzec 2019

Dostawa szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych i wosku w podziale na zadania

Rozstrzygnięta

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Odpowiedzi 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Sesje otwarcia 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki 14-03-2019

Sprawa Zam 2/2019, 14 Marzec 2019

Dostawa szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych i wosku w podziale na zadania

Rozstrzygnięto

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 14-03-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki 14-03-2019

Sprawa Zam 1/2019, 28 luty 2019

Wykonanie usług konserwacji i obsługi instalacji CO, CW, wod-kan, kotłowniolejowej, węzłów cieplnych, wentylacji , gazów medycznych ,sieci wodociągowej i hydrantowej oraz sieci kanalizacji ogólnospławnej w Szpitalu w Wołominie.

Lp. Nazwa załącznika Data
1 Ogłoszenie 28-02-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Specyfikacja 28-02-2019
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1
Lp. Nazwa załącznika Data
1 Wyniki 14-03-2019

2018

2017

2016

2015

2014