Miło nam poinformować, że Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie uczestniczy w programie NFZ “Świadczenia rehabilitacyjne dla osób
niepełnosprawnych na rok 2021″. Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-rehabilitacyjny-dla-osob-niepelnosprawnych

Program przeznaczony jest dla osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne) powyżej 16. roku życia, których stan funkcjonalny rokuje do poprawy samodzielności, poprawy funkcjonowania w środowisku oraz aktywizacji społecznej.

Świadczenia udzielane w ramach programu są bezpłatne (finansuje je NFZ) i nie wymagają skierowania.

W programie nie mogą wziąć udziału osoby:
* u których na podstawie oceny funkcjonalnej, nie stwierdzono medycznych wskazań do otrzymania świadczeń z zakresu programu,
* które korzystają ze świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej w tym samym terminie w naszym Szpitalu lub w innych podmiotach leczniczych,
* objęte świadczeniami w ramach innych zakresów świadczeń i.in: fizjoterapia ambulatoryjna, opieka długoterminowa, opieka koordynowana, opieka hospicyjna itd.,
* które są w ostrej fazie choroby psychicznej lub uzależnienia.

Osoby zainteresowane i spełniające kryteria prosimy o zapisywanie się do Pracowni Fizjoterapii (4 piętro w budynku Szpitala) w dni powszednie,
w godzinach 8.00 -18.00.

Tel: 22 763 32 63