Poniżej zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert na zakup “NOWEJ KARETKI DLA SZPITALA W WOŁOMINIE” realizowanej przez Starostwo Powiatowe w Wołominie uaktualniony link poniżej

http://www.bip.powiat-wolominski.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=40723&lang=