Od 22.10.2020 r. mobilny punkt Drive-Thru będzie działał w Wołominie przy Szpitalu z wjazdem od ulicy Parkowej. Punkt obsługiwał będzie pacjentów w systemie drive – thru, którzy zostaną przyjęci na podstawie skierowania. Nie obowiązują już zapisy. Nowa lokalizacja zapewnia łatwy dojazd dla pacjentów przy jednoczesnym bezpieczeństwie dla osób korzystających oraz obsługującego go personelu medycznego.

Na badanie:
zabierz dokument ze zdjęciem i swoim nr PESEL,
-przestrzegaj zasad higieny i społecznego dystansu, unikaj środków transportu zbiorowego.

Godziny przyjęć:
poniedziałek: 15:00-19:30
wtorek: 11:00-15:30
środa: 11:00-15:30
czwartek: 15:00-19:30
piątek: 11:00-15:30
sobota: 08:00-12:30
niedziela: 08:00-12:30

Szczegółowe informacje dostępne pod numerami:📲

22 76 33 220📲

22 7633 292📲

22 76 33 294