Od maja 2021 r. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie realizuje program bezpłatnej, kompleksowej rehabilitacji ambulatoryjnej dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Jest on w całości finansowany ze środków NFZ.

Obecnie zostały wprowadzone zmiany w realizacji tego świadczenia. Do tej pory z rehabilitacji po COVID-19 mogli skorzystać pacjenci do 6 miesięcy od zakończenia leczenia.  Od 19 października 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ, które wydłuża ten okres o kolejne 6 miesięcy. W efekcie pacjenci będą mogli rozpocząć program rehabilitacji nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia z powodu koronawirusa.

Przy czym za termin zakończenia leczenia uznaje się:

  • datę zakończenia izolacji domowej,
  • lub datę wypisu ze szpitala,
  • lub datę wypisu z izolatorium.

Kolejna zmiana dotyczy wizyt terapeutycznych (rehabilitacja w trybach ambulatoryjnym i domowym). Liczba wizyt w programie podstawowym to teraz dwie w tygodniu do 6 tygodni, a w programie rozszerzonym liczba wizyt jest ustalana indywidualnie, ale musi wynieść przynajmniej od dwóch do trzech w tygodniu do 6 tygodni.

Do programu rehabilitacyjnego kwalifikują się ozdrowieńcy, którzy nie wrócili do pełnego zdrowia i sprawności. Chodzi np. o osoby z utrzymującą się dusznością poważnie utrudniającą funkcjonowanie, zmniejszoną tolerancją wysiłku fizycznego czy bólami mięśniowo-stawowymi.

Siłę duszności określa się na podstawie specjalnej skali mMRC (modified Medical Research Council). Już wynik równy lub wyższy 1, w 5 stopniowej skali (0-4), powoduje, że pacjent może zostać skierowany na rehabilitację. Przyjmuje się, że u pacjenta ze wskazaniem 1 duszność występuje podczas szybkiego marszu po płaskim terenie lub pojawia się przy wchodzeniu na niewielkie wzniesienie.

Celem programu NFZ jest pomoc w powrocie do pełnego zdrowia i aktywności, także zawodowej, pacjentów po przebyciu koronawirusa oraz ich edukacja w zakresie zarówno radzenia sobie z pojawiającymi się dolegliwościami, jak i bezpiecznej aktywności fizycznej.

Zapisy odbywają się wyłącznie na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza. Może to być lekarz pierwszego kontaktu, lekarz rodzinny lub lekarz specjalista.

Program pełnej pocovidowej rehabilitacji ambulatoryjnej obejmuje wstępną wizytę fizjoterapeutyczną, zabiegi i edukację oraz końcową wizytę
u fizjoterapeuty w celu zbadania uczestnika i określenia skuteczności podjętych działań. Indywidualna terapia zabiegowa, której poświęca się najwięcej czasu, polega na wykonywaniu treningów oddechowych, wytrzymałościowych i interwałowych. Wszystko po to, aby pacjenci jak najszybciej odzyskiwali pełną sprawność. Ponadto osoby uczestniczące w programie poznają ćwiczenia, dopasowane do możliwości ich organizmu, które już po zakończeniu rehabilitacji ambulatoryjnej, będą mogły samodzielnie i bezpiecznie wykonywać w domu. Obowiązkowym elementem terapii jest także edukacja zwiększająca wiedzę o koronawirusie. Każdy uczestnik dowie się, jak radzić sobie ze skutkami choroby i co robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej aktywności.

Zapisy do programu bezpłatnej rehabilitacji po COVID-19 trwają. Można przyjść osobiście ze skierowaniem do Zakładu Rehabilitacji
(4 piętro w budynku Szpitala) lub zadzwonić do rejestracji Zakładu, tel. 22 76 33 263, w godzinach 8.00-18.00, do poniedziałku do piątku.