Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz zwiększoną zapadalność na choroby dróg oddechowych w sezonie jesienno-zimowym z dniem 05.11.2021 r. wprowadza się ograniczenie odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Rekomendujemy odwiedziny z zachowaniem poniższych zasad:

  1. Odwiedziny w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie w godzinach 15:00 – 18:00.
  2. Ze względów epidemiologicznych, osoba odwiedzająca musi być zdrowa (nie może mieć objawów infekcji, w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła) i powinna spełniać jedno z poniższych kryteriów:

pełne szczepienie przeciw COVID – 19 (Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca – schemat dwudawkowy szczepionki/Johnson & Johnson – schemat jednodawkowy) – i upłynęło co najmniej 14 i nie więcej niż 365 dni od podania ostatniej dawki
lub
– potwierdzone Unijnym Certyfikatem przechorowanie COVID – 19  – do 6 miesięcy od daty dodatniego wyniku testu PCR  potwierdzającego zachorowanie (ozdrowieńcy)
lub
– negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS – CoV-2 (test antygenowy, PCR) wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed dniem odwiedzin wraz
z dokumentem potwierdzającym wykonanie w/w testu                                                                                                                                                 

  1. Do pacjenta może wejść i przebywać w sali chorych jednoczasowo jedna, pełnoletnia osoba odwiedzająca.
  2. Czas trwania odwiedzin max. 10 min.
  3. Przed wejściem/wyjściem do/z oddziału należy zdezynfekować ręce.
  4. Podczas odwiedzin konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala, jednorazowy fartuch ochronny na terenie oddziału, należy zachować dystans min. 1,5 m., artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
  5. Osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego.
  6. Ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze lekarz dyżurny oddziału, w którym przebywa pacjent.
  7. Odwiedziny pacjentów poza ustalonymi wyżej zasadami są możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach po uzgodnieniu z ordynatorem/lekarzem dyżurnym.
  8. W przypadku oddziałów, w których hospitalizowani są tylko pacjenci zakażeni wirusem SARS COV-2 (oddziały „covidowe”), ograniczenie odwiedzin do wyjątkowych przypadków, po konsultacji z lekarzem dyżurnym.

Opracowano na podstawie Rekomendacji Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, Warszawa 6 września 2021 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rekomendacje-ministerstwa-zdrowia-i-glownego-inspektoratu-sanitarnego-dotyczace-odwiedzin-w-szpitalach-w-zwiazku-z-postepem-realizacji-narodowego-programu-szczepien