Karta DiLO

Pacjent ma prawo do diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (Karta DiLO), bez  skierowania.

 1. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego może zostać wydana przez:
  a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, zwanego dalej „nowotworem złośliwym” lub stwierdził nowotwór złośliwy;
  b) lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy;
  c) lekarza udzielającego świadczeń z zakresu programów zdrowotnych, który stwierdził nowotwór złośliwy;
  d) lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy.
 2. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby wymagającego ponownego leczenia lub ustalenia rozpoznania drugiego nowotworu.
 3. Koordynator pakietu onkologicznego na podstawie karty DiLO nadzoruje proces leczenia pacjenta onkologicznego. Wspiera pacjenta informacyjnie, administracyjnie i organizacyjnie i pomaga mu komunikować się z lekarzami. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na wszystkich etapach terapii tak, aby leczenie było dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Koordynator towarzyszy pacjentowi aż do zakończenia leczenia. Następnie pacjent (wraz z dokumentacją i zaleceniami) przechodzi pod opiekę lekarza specjalisty. Jeśli jego stan zdrowia się nie pogorszy i potwierdzają to wyniki badań, pacjent z programem opieki długofalowej jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), który ponownie staje się jego lekarzem prowadzącym.
 4. Koordynatorzy pakietu onkologicznego na podstawie Karty DiLO w Szpitalu:
 • Przychodnia Specjalistyczna dla pacjentów ambulatoryjnych

  telefon: 22 763 31 89
 • Oddział Chirurgiczny Ogólny dla pacjentów hospitalizowanych
  Marcin Żuk
  telefon: 22 763 31 16
 • Oddział Ginekologii dla pacjentek hospitalizowanych
  Jarosław Kopko
  telefon: 22 763 32 89

 

Kierownik Przychodni Specjalistycznych
Koordynator Karty DiLO