Powiatowa Szkoła Rodzenia

Rodziców oczekujących dziecka zamieszkałych w powiecie wołomińskim zapraszamy do udziału w edukacji przedporodowej. Zajęcia realizowane będą na terenie szpitala. Udział w zajęciach jest bezpłatny, całość realizowana jest ze środków Starostwa Powiatowego w Wołominie w ramach PROGRAMU POLITYKI PRORODZINNEJ W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM ,,TAKrodzina.pl”
Program składa się z 9 spotkań (1x w tygodniu) i obejmuje:

 • zajęcia teoretyczne
 • zajęcia warsztatowe
 • zajęcia z fizjoterapeutą

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 602 695 216 w godzinach 10:00-14:00.

ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE
Przygotowanie ciężarnej i jej partnera do porodu i aktywnego w nim uczestnictwa. Główny akcent kładzie się na poród naturalny, ale kształcenie obejmuje przygotowanie do wielu wariantów porodu, tak aby w sytuacji, gdy okazuje się, iż będzie on przebiegał ze znieczuleniem, nacięciem krocza czy drogą cesarskiego cięcia rodzice rozumieli to co się dzieje i świadomie w tym uczestniczyli.

CELE KSZTAŁCENIA:

 • przygotowanie emocjonalne rodziców do przyjęcia dziecka
 • wskazanie możliwości uczestniczenia partnera w narodzinach dziecka
 • zwiększenie udziału partnera w przeżywaniu ciąży i porodu
 • poszerzenie wiedzy na temat porodu, co pozwala zmniejszyć lęk przed nieznanym
 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie rodzącej i partnera do okresu połogu
 • zalety karmienia naturalnego
 • nauka praktycznych sposobów przystawiania do piersi, kąpieli i pielęgnacji noworodka
 • fizjoterapia w II i III trymestrze ciąży
 • nabycie umiejętności w zakresie ćwiczeń gimnastycznych, zwłaszcza relaksacyjnych i oddechowych, wykorzystywanych podczas porodu
 • nabycie umiejętności w zakresie ćwiczeń gimnastycznych w okresie połogu
 • nauka ćwiczeń zapobiegających odległym następstwom porodu
 • powrót do sprawności seksualnej
 • możliwość kontaktu z innymi parami, które oczekują dziecka – wymiana doświadczeń
 • uzyskanie odpowiedzi na pytania, które pojawią się wraz z przebiegiem ciąży

OCZEKUJEMY, ŻE PRZYSZLI RODZICE:

 • pozbędą się lęków związanych z ciążą i porodem,
 • posiądą wiedzę i umiejętności w zakresach objętych programem szkoły rodzenia,
 • wykorzystają techniki relaksacji, w czasie bólu i innych przykrych dolegliwości,
 • aktywnie i świadomie będą współpracować w czasie porodu,
 • nabędą umiejętność prawidłowej pielęgnacji dziecka,
 • mama posiądzie umiejętność i świadomość karmienia piersią,
 • mama szybko powróci do pełnej sprawności po porodzie.

PROGRAM ZAJĘĆ POWIATOWEJ SZKOŁY RODZENIA

 • 1. Zdrowie kobiety ciężarnej – wykład
 • 2. Aktywność fizyczna w czasie ciąży – ćwiczenia
 • 3. I okres porodu – wykład
 • 4. II okres porodu – wykład
 • 5. Plan porodu i połóg
 • 6. Połóg – ćwiczenia
 • 7. Opieka i pielęgnacja noworodka – warsztaty
 • 8. Karmienie piersią – warsztaty
 • 9. Prezentacja oddziału i sali porodowej – zajęcia uczestniczące

Spotkania organizowane są w godzinach popołudniowych o 17.00 lub 19.00

Na zajęciach wymagane jest luźne, niekrępujące ubranie i obuwie na zmianę.

Formularz: Informacja-adresowana-do-osoby-prowadzacej-ciaże.pdf

Skip to content