Budynek Główny
SOR

Kaplica

Budynek B

Budynek Administracji

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Swym zasięgiem statutowym obejmuje obszar Powiatu Wołomińskiego, teren zamieszkały obecnie przez ponad 250.000 ludzi. Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Wołomiński, a nadzór nad działalnością sprawuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Celem działania Szpitala w Wołominie jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz działalność mającą na celu kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych lub wykonujących zawód medyczny oraz innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

W skład Szpitala wchodzi 11 Oddziałów, z których większość wyposażonych jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Oferuje pacjentom nie tylko kompleksowe usługi szpitalne na wysokim poziomie, lecz także opiekę specjalistyczną w 22 poradniach, różne formy opieki przed i poszpitalnej oraz profilaktykę i promocję zdrowia.

Świadczenia zdrowotne realizowane w Szpitalu udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Rozwój Szpitala w aktualnym kształcie nie byłby możliwy bez finansowania z budżetu Powiatu Wołomińskiego, który jest dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy podmiotem tworzącym. Zarząd Powiatu Wołomińskiego oraz pracownicy Szpitala nie ustają w staraniach o dalszy jego rozwój, dzięki czemu Szpital ciągle przechodzi kolejne modernizacje i remonty. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa dzięki, której powiatowa placówka wzbogaci się o dwa nowoczesne budynki, w których zostaną zlokalizowane m.in. przychodnie specjalistyczne dla dzieci i dorosłych, punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej, administracja Szpitala oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Niezwykły rozwój Szpitala znajduje uznanie wśród pacjentów, co daje pewność, że przyjęty został właściwy kierunek jego rozwoju, gwarantujący usługi na najwyższym poziomie.

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

IV PIĘTRO

V PIĘTRO

 • Oddział Ginekologiczny Ogólny
 • Blok Operacyjny
 • Gabinet USG/Echo serca/Dopler naczyń domózgowych
 

SOR
KAPLICA
BUDYNEK B

 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii ze Stacją Dializ

BUDYNEK ADMINISTRACJI

 • Dyrekcja: Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
                     Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Główny Księgowy
 • Dział Służb Pracowniczych
 • Dział Dokumentacji Medycznej
 • Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Zaopatrzenie
 • Zamówienia Publiczne
 • Marketing
 • Zarządzanie Jakością

Oddziały wchodzące w skład Szpitala:
Oddział ginekologiczno-położniczy,
Oddział chirurgiczny ogólny,
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej,
Oddział okulistyczny,
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym,
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
Oddział pediatryczny,
Oddział chorób wewnętrznych,
Oddział chorób wewnętrznych i nefrologii ze stacją dializ,
Izba przyjęć,
Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

Przychodnia Specjalistyczna:
Poradnia alergologiczna (dla dzieci),
Poradnia diabetologiczna,
Poradnia kardiologiczna,
Poradnia nefrologiczna,
Poradnia neurologiczna,
Poradnia reumatologiczna,
Poradnia pediatryczna,
Poradnia ginekologiczno-położnicza,
Poradnia chirurgii ogólnej,
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
Poradnia okulistyczna,
Poradnia okulistyczna (dla dzieci),
Poradnia otolaryngologiczna,
Poradnia urologiczna,
Poradnia dermatologiczna,
Poradnia chirurgii dziecięcej,
Poradnia logopedyczna,
Poradnia endoskopowa,
Poradnia chorób wewnętrznych,
Pracownia USG,
Poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży w ramach pierwszego poziomu referencyjnego,
Poradnia Medycyny Pracy.

Pozostałe jednostki organizacyjne:
Apteka Zakładowa,
Blok operacyjny,
Zakład Patomorfologii (Pracownia Patomorfologii, Pracownia Cytologii, Prosektorium),
Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne (Pracownia Bakteriologiczna Ogólna, Pracownia Jelitowa, Pracownia Beztlenowców, Pracownia Płynów ustrojowych, Pracownia Pożywek),
Pracownia USG,
Pracownia EKG,
Pracownia EEG,
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej,
Zakład Rehabilitacji (Zespół Rehabilitacji Domowej),
Dział Dokumentacji Medycznej i archiwum,
Dział Obsługi pacjenta,
Zespół ds. żywienia,
Sekcja Higieny Szpitalnej.