Budynek Główny
Budynek Przychodni
SOR

Kaplica

Budynek Oddziału Wewnętrznego
Stacja Dializ

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Swym zasięgiem statutowym obejmuje obszar Powiatu Wołomińskiego, teren zamieszkały obecnie przez prawie 300.000 ludzi. Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Wołomiński, a nadzór nad działalnością sprawuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Celem działania Szpitala w Wołominie jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz działalność mającą na celu kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych lub wykonujących zawód medyczny oraz innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

W skład Szpitala wchodzi 11 Oddziałów, z których większość wyposażonych jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Oferuje pacjentom nie tylko kompleksowe usługi szpitalne na wysokim poziomie, lecz także opiekę specjalistyczną w poradniach, różne formy opieki przed i poszpitalnej oraz profilaktykę i promocję zdrowia.

Świadczenia zdrowotne realizowane w Szpitalu udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Rozwój Szpitala w aktualnym kształcie nie byłby możliwy bez finansowania z budżetu Powiatu Wołomińskiego, który jest dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy podmiotem tworzącym. Zarząd Powiatu Wołomińskiego oraz pracownicy Szpitala nie ustają w staraniach o dalszy jego rozwój, dzięki czemu Szpital ciągle przechodzi kolejne modernizacje i remonty.

3 stycznia 2023 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego Budynku Przychodni. W budynku zlokalizowanych jest kilkanaście poradni specjalistycznych, w których pacjentów leczy będzie blisko stu lekarzy specjalistów. Do nowych przestrzeni przeniesiony został również zakład rehabilitacji oraz administracja szpitala. W nowym budynku Szpitala od stycznia działalność rozpoczęła również nowocześnie zorganizowana przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dzieci i dorosłych, w której można wykonać m.in. badania diagnostyczne, na przykład EKG oraz punkt szczepień dla dorosłych i oddzielnie dla dzieci. Infrastruktura Przychodni pozwala na przyjęcie nawet 25 tysięcy pacjentów.

Niezwykły rozwój Szpitala znajduje uznanie wśród pacjentów, co daje pewność, że przyjęty został właściwy kierunek jego rozwoju, gwarantujący usługi na najwyższym poziomie.

 

BUDYNEK PRZYCHODNI

PARTER

I PIĘTRO

 

II PIĘTRO

 • Kancelaria
 • Dyrekcja
 • Administracja
  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  Główny Księgowy
  Dział Organizacyjno-Prawny
  Dział Kadr
  Sekcja Gospodarcza i Obsługi
  Sekcja Zamówień Publicznych i Dostaw Materiałowych
  Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych
  Dział Finansowo-Księgowy
  Samodzielne stanowiska
  – Zespół Radców Prawnych
  – Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
  – Obrona Cywilna
  – BHP
  – Ochrona Przeciwpożarowa
 

BUDYNEK ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

STACJA DIALIZ
KAPLICA