Budynek Główny
SOR

Kaplica

Budynek B

Budynek Administracji

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Swym zasięgiem statutowym obejmuje obszar Powiatu Wołomińskiego, teren zamieszkały obecnie przez ponad 250.000 ludzi. Podmiotem tworzącym Szpital jest Powiat Wołomiński, a nadzór nad działalnością sprawuje Zarząd Powiatu Wołomińskiego.

Celem działania Szpitala w Wołominie jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak również promocji zdrowia i realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Szpital może prowadzić badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe oraz działalność mającą na celu kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodów medycznych lub wykonujących zawód medyczny oraz innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

W skład Szpitala wchodzi 11 Oddziałów, z których większość wyposażonych jest w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny i leczniczy. Oferuje pacjentom nie tylko kompleksowe usługi szpitalne na wysokim poziomie, lecz także opiekę specjalistyczną w 22 poradniach, różne formy opieki przed i poszpitalnej oraz profilaktykę i promocję zdrowia.

Świadczenia zdrowotne realizowane w Szpitalu udzielane są z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Rozwój Szpitala w aktualnym kształcie nie byłby możliwy bez finansowania z budżetu Powiatu Wołomińskiego, który jest dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy podmiotem tworzącym. Zarząd Powiatu Wołomińskiego oraz pracownicy Szpitala nie ustają w staraniach o dalszy jego rozwój, dzięki czemu Szpital ciągle przechodzi kolejne modernizacje i remonty. W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa dzięki, której powiatowa placówka wzbogaci się o dwa nowoczesne budynki, w których zostaną zlokalizowane m.in. przychodnie specjalistyczne dla dzieci i dorosłych, punkt Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej, administracja Szpitala oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy.

Niezwykły rozwój Szpitala znajduje uznanie wśród pacjentów, co daje pewność, że przyjęty został właściwy kierunek jego rozwoju, gwarantujący usługi na najwyższym poziomie.

PARTER

I PIĘTRO

 

KAPLICA
BUDYNEK ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO

 • Oddział Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

STACJA DIALIZ

BUDYNEK ADMINISTRACJI

 • Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
 • Główny Księgowy
 • Dział Organizacyjno-Prawny
 • Dział Kadr
 • Sekcja Gospodarcza i Obsługi
 • Sekcja Zamówień Publicznych i Dostaw Materiałowych
 • Dział Dokumentacji Medycznej ze Składnicą Akt
 • Dział Kontraktowania i Rozliczania Usług Medycznych
 • Dział Finansowo-Księgowy
 • Samodzielne stanowiska
  – Zespół Radców Prawnych
  – Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością
  – Obrona Cywilna
  – BHP
  – Ochrona Przeciwpożarowa

 

Jednostki Organizacyjne:
Oddział ginekologiczno-położniczy
Oddział neonatologiczny
Oddział chirurgiczny ogólny
Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
Oddział okulistyczny
Oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
Oddział pediatryczny
Oddział chorób wewnętrznych
Oddział chorób wewnętrznych i nefrologii
Stacja dializ
Izba przyjęć
Szpitalny Oddział Ratunkowy
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Blok operacyjny
Apteka zakładowa
Sterylizatornia

Przychodnia Specjalistyczna:
Poradnia diabetologiczna
Poradnia kardiologiczna
Poradnia nefrologiczna
Poradnia chorób wewnętrznych
Poradnia neurologiczna
Poradnia reumatologiczna
Poradnia pediatryczna
Poradnia ginekologiczno-położnicza
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Poradnia okulistyczna
Poradnia okulistyczna (dla dzieci)
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia urologiczna
Poradnia dermatologiczna
Poradnia logopedyczna
Poradnia medycyny pracy

Przychodnia Specjalistyczna dla dzieci (ul. Sasina 15):
Poradnia alergologiczna
Poradnia chirurgii dziecięcej

Pozostałe jednostki organizacyjne:
Apteka Zakładowa,
Blok operacyjny,
Zakład Patomorfologii (Pracownia Patomorfologii, Pracownia Cytologii, Prosektorium),
Medyczne Laboratorium Mikrobiologiczne (Pracownia Bakteriologiczna Ogólna, Pracownia Jelitowa, Pracownia Beztlenowców, Pracownia Płynów ustrojowych, Pracownia Pożywek),
Pracownia USG,
Pracownia EKG,
Pracownia EEG,
Zespół domowej dializoterapii otrzewnowej,
Zakład Rehabilitacji (Zespół Rehabilitacji Domowej),
Dział Dokumentacji Medycznej i archiwum,
Dział Obsługi pacjenta,
Zespół ds. żywienia,
Sekcja Higieny Szpitalnej.