Oddział Neurologiczny z pododdziałem udarowym

15 czerwca 2021 roku został oddany do użytku wyremontowany i zmodernizowany Oddział Neurologii. Dysponuje on 28 łóżkami (w tym 6 do intensywnej terapii), a sale chorych mają własne łazienki i telewizory. Łóżka są elektryczne i posiadają barierki zabezpieczające oraz panele
z systemem przywołującym, możliwość ustawiania światła do czytania i panel regulujący położenie pacjenta. Na korytarzu znajduje się automat/wpłatomat, w którym pacjenci mogą zakupić (także za pomocą karty) dostęp do programów telewizyjnych, doładowanie komórki bądź dostęp do internetu.

Zakres działalności medycznej i usługowej:
Kompleksowa diagnostyka i leczenie chorób naczyniowych układu nerwowego. Oddział posiada salę intensywnego nadzoru neurologicznego, gdzie są przyjmowani chorzy w ostrej fazie udaru mózgu głównie celem leczenia trombolitycznego oraz chorzy neurologiczni wymagający natychmiastowej diagnostyki, nadzoru i intensywnej terapii. Oddział wykonuje około 100 tromboliz rocznie, co oznacza, że około 15-20% naszych pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu jest leczonych za pomocą dożylnego wlewu alteplazy ( rtPA).

Współpracujemy z Klinikami Chirurgii Naczyniowej i Neurochirurgii renomowanych szpitali w Warszawie, co umożliwia komplementarne i całkowite zaopatrywanie pacjentów wymagających dalszego leczenia operacyjnego. Ponadto mamy możliwość konsultowania pacjentów interdyscyplinarnych z pełnym panelem specjalistów wszystkich dyscyplin medycznych.

Prowadzimy również diagnostykę i leczenie chorych:
– z pierwotnymi i przerzutowymi guzami układu nerwowego;
– z padaczką;
– z ostrymi zespołami bólowymi głowy i kręgosłupa wtórnymi do dyskopatii lub innych patologii w obrębie kanału kręgowego;
– z chorobami nerwowo- mięśniowymi;
– z parkinsonizmem i chorobami pozapiramidowymi;
– z zespołami otępiennymi;
– chorobami demielinizacyjnymi;
– chorobami infekcyjnymi układu nerwowego;
– z krwiakami  pourazowymi.

Chorymi opiekuje się wyspecjalizowana kadra lekarska, pielęgniarska , opiekunowie medyczni, rehabilitanci, psycholog i logopeda.
Rehabilitacja odbywa się przy łóżku chorego i w sali rehabilitacyjnej oddziału.

Opieka nad pacjentem po wypisie prowadzona jest w przyszpitalnej Poradni Neurologicznej, co umożliwia płynną kontynuację zainicjowanego w trakcie pobytu leczenia i stały nadzór lekarski nad chorym, modyfikację zaleceń i powtarzanie niezbędnych badań diagnostycznych.

Współpracujemy z Oddziałami Rehabilitacji Neurologicznej, co umożliwia nam przesyłanie bezpośrednio ze szpitala lub kierowanie po hospitalizacji chorych wymagających dalszego stacjonarnego usprawniania.

Oddział dysponuje własną  pracownią video EEG, Dopplera (badanie przepływów w tętnicach dogłowowych i wewnątrzczaszkowych), całodobowym dostępem do tomografii komputerowej na miejscu oraz salą rehabilitacyjną. Oddział posiada całodobowy dostęp do pełnego zakresu badań rezonansu magnetycznego (w tym angio- MR).

Oddział spełnia standardy Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu oraz współpracuje z Polskim Towarzystwem Neurologicznym i Polskim Towarzystwem Udaru Mózgu.

W związku z otrzymaniem przez Oddział Neurologiczny w Wołominie programu lekowego w zakresie leczenia Stwardnienia Rozsianego (SM), całkowicie refundowanego przez NFZ, od dnia 2018-04-01 serdecznie zapraszamy pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem tej choroby w każdy czwartek w godzinach 10.00 – 12.00 do Poradni Neurologicznej przyszpitalnej, gdzie odbywa się weryfikacja i kwalifikowanie pacjentów do w/w leczenia.


Zespół Kierujący Oddziałem:
Ordynator: Lek. Michał Morton

Pielęgniarka Oddziałowa: Agnieszka Polak


☎️Sekretariat/Fax: 22 76 33 171
☎️Pokój lekarski: 22 76 33 174
☎️Dyżurka pielęgniarek: 22 76 33 172

📧e-mailneurologia@szpitalwolomin.pl


Skip to content