Projekty Unijne

Projekty realizowane
z Funduszy Unii Europejskiej

Projekty w realizacji:

  • Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie rozpoczął realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” Osi 12 „REACT-EU dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie”

Nr projektu: RPMA.12.01.00-14-I249/20-01
Wartość projektu: 6 019 750,38 zł
Wartość dofinansowania: 3 915 284,80 zł

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku  poprzez przeprowadzenie głębokiej, kompleksowej termomodernizacji wraz z modernizacją instalacji grzewczej,  wymianą oświetlenia na energooszczędne oraz montażem instalacji fotowoltaicznej i instalacji solarnej.

Projekt obejmuje swym zakresem termomodernizację budynku głównego szpitala.

Skip to content