Pacjenci zadeklarowani w naszej placówce mają możliwość złożenia zamówienia na leki stałe dotyczące chorób przewlekłych, które są udokumentowane w historii choroby bez konieczności umawiania wizyty i osobistego stawiennictwa pacjenta.

 Należy spełnić poniższe kryteria:  

  1. Bez kontaktu z lekarzem rodzinnym można otrzymać recepty na leki stosowane w chorobach przewlekłych o ile w dokumentacji Pacjenta znajduje się informacja na ten temat.
  2. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki  – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
  3. Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty.
  4. Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym, w oparciu o weryfikację w systemie medycznym EWUŚ
  5. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest osobiste stawiennictwo na wizytę lekarską.

Zamówienia można składać mailowo: recepta@szpitalwolomin.pl; telefonicznie: 22 76 33 200 lub osobiście w placówce oraz poprzez osoby trzecie w placówce w godz. pracy przychodni.

Kod recepty zostanie przekazany pacjentowi w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zapotrzebowania.

FORMULARZ ZAMAWIANIA RECEPT