Oddział Neonatologiczny

Struktura Oddziału Neonatologicznego

 • łóżka w systemie rooming-in (mama przebywa na sali razem z dzieckiem)
 • Sala Obserwacji Pośredniej
 • Odcinek Intensywnej Terapii Noworodka
 • Sala Obserwacji Ciągłej

Oddział Noworodkowy z II stopniem referencji (od 2012 r.) sprawuje opiekę medyczną w zakresie:

 • noworodki urodzone o czasie, zdrowe
 • noworodki urodzone przedwcześnie >32 tygodnia ciąży

Oddział posiada Certyfikat Szpital Przyjazny Dziecku.
Ogromne znaczenie ma edukacja i promocja karmienia piersią. Nawet noworodki urodzone przedwcześnie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z matką.
Na wyposażeniu mamy fotel do kangurowania – dzięki czemu jest zachowany bezpośredni kontakt matki z dzieckiem, który umożliwia stymulację i utrzymanie laktacji oraz poczucie bezpieczeństwa i ciepła matki.

Odcinek Intensywnej Terapii Noworodka jest wyposażony w:

 • 3 respiratory do wspomagania oddechu noworodków
 • 2 aparaty do nieinwazyjnego wsparcia oddechu  (n-CPAP)
 • inkubatory zamknięte i otwarte
 • kardiomonitory i pulsoksymetry do ciągłej obserwacji i pomiaru podstawowych czynności życiowych
 • pompy infuzyjne do przetaczania leków i żywienia pozajelitowego.

Oddział dysponuje inkubatorami transportowymi, które zapewniają bezpieczne i optymalne warunki przekazania dziecka z problemami okołoporodowymi z sali porodowej na odcinek Intensywnej Terapii Noworodka.

Na Oddziale Neonatologicznym wykonywana jest diagnostyka w zakresie:

 • badań laboratoryjnych
 • badań bakteriologicznych
 • diagnostyki obrazowej
 • kardiologii dziecięcej i chirurgii dziecięcej (konsultanci)
 • okulistyki dziecięcej – konsultacje odbywają się na terenie Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie dziecko przewożone jest specjalistyczną karetką
 • badań przesiewowych noworodków w kierunku Rdzeniowego Zaniku Mięśni (SMA) – program Instytutu Matki i Dziecka

Kompleksową opiekę medyczną nad noworodkiem sprawuje profesjonalny, kompetentny, zaangażowany zespół lekarzy, pielęgniarek i położnych.
Zmodernizowany Oddział Noworodkowy powstał dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu kadry menadżerskiej Szpitala (Dyrektor i Ordynator Oddziału).

Gmina Wołomin i Miasto Kobyłka jako pierwsze wsparły zmodernizowany Oddział Neonatologiczny i współfinansowały zakup aparatury medycznej.

Bardzo dobra współpraca została nawiązana także z Fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz z Fundacją POLSAT od których Oddział Neonatologii otrzymał nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt medyczny.


Zespół Kierujący Oddziałem:
Ordynator: Justyna Kulikowska – Matłosz

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Grażyna Powierża


☎️Sekretariat: (22) 76 33 276
☎️Pokój lekarski: (22) 76 33 287
☎️Dyżurkapielęgniarek: (22) 76 33 301


Skip to content