Rys Historyczny

Rys Historyczny
1973
14/02/1973

Utworzenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wołominie uchwałą Nr 95-583/73.

Zespół ten obejmował swoim zasięgiem teren Powiatu Wołomińskiego, a w jego skład wchodziło: 3 Szpitale o 157 łóżkach, 7 Przychodni Rejonowych, 11 Wiejskich Ośrodków Zdrowia, 2 żłobki oraz pogotowie ratunkowe.
1975
01/08/1975

Powstanie Szpitala w Wołominie.

Powstanie Szpitala w Wołominie.
Po nowym podziale administracyjnym kraju w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wołominie powstały dwa szpitale o 107 łóżkach i sześć Przychodni Rejonowych oraz dwa żłobki.
01/12/1975

Utworzenie nowego szpitala z 453 łóżkami.

Utworzenie nowego szpitala z 453 łóżkami.
Powstały także: Oddział Doraźnej Pomocy i Przyjęć, Przychodnia Specjalistyczna, Oddział Wewnętrzny, Oddział Chirurgiczny, Oddział Chirurgii Dziecięcej, Oddział Chorób Dzieci, Oddział Okulistyczny, Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Noworodkowy oraz Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej. Stary Szpital po remoncie przeznaczony został na 60 łóżkowy Oddział Neurologiczny.
1987
01/12/1987

Powstanie Stacji Dializ.

Powstanie Stacji Dializ.
1989
01/01/1989

Powstanie nowego Bloku Operacyjnego.

Powstanie nowego Bloku Operacyjnego.
1993
28/04/1993

Wojewoda Warszawski Zarządzeniem Nr 34 dokonał zmiany nazwy na Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

1998
14/08/1998

Zarządzeniem Nr 83 Wojewody Warszawskiego Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie został przekształcony w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

27/11/1998

Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy Wydział XVI Gospodarczy dokonał wpisu SZPZOZ w Wołominie do rejestru ZOZ i z tą datą Zespół uzyskał osobowość prawną.

2000
01/01/2000

Organem założycielskim Zakładu zostaje Starostwo Powiatu Wołomińskiego.

Do dnia 31.12.1999 r. organem założycielskim i jednocześnie płatnikiem Szpitala był Wojewoda Warszawski. Od dnia 1.01.2000 r. świadczenia finansuje wyodrębniony płatnik początkowo Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych, a obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia.
2006
04/10/2006

Szpital otrzymuje Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z Normą EN-PN-ISO 9001:2018.

Celem dla podejmowanych działań przez kierownictwo i pracowników Szpitala zapisanym w Polityce Jakości stało się i jest do dnia dzisiejszego udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu i przywracaniu zdrowia, zapobieganiu powstawania chorób, promowaniu zdrowia i edukacji zdrowotnej na możliwie najwyższym poziomie z poszanowaniem godności i praw naszych pacjentów.
2008
22/04/2008

Zatwierdzenie nowego statutu Szpitala, w którym otrzymał on nazwę Szpital Powiatowy w Wołominie – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

W 12 oddziałach szpitalnych i Szpitalnym Oddziale Ratunkowym rozmieszczonych jest 307 łóżek i 37 stanowisk dializacyjnych. Prowadzona jest także Przychodnia Specjalistyczna z 16 poradniami, pracowniami i zakładami.
2010
01/01/2010

pozyskano nową siedzibę przy ul. Sasina 15, w której udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu: Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska.

pozyskano nową siedzibę przy ul. Sasina 15, w której udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu: Podstawowa Opieka Zdrowotna – Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska.
2013
05/09/2013

Strajk pracowników.

Strajk pracowników.
5 września w samym centrum Warszawy, przed siedzibą Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie na ul. Chałubińskiego, a dzień później także przed gmachem Ministerstwa Zdrowia na ul. Miodowej, ponad stu pracowników szpitala, pacjentów i samorządowców, wyrażało swoje oburzenie wobec ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych dla społeczności Powiatu Wołomińskiego.  
2015
27/03/2015

Oficjalne otwarcie Centrum Dializacyjnego w Wołominie.

Oficjalne otwarcie Centrum Dializacyjnego w Wołominie.
Budowa rozpoczęta we wrześniu 2012 roku doczekała się wreszcie szczęśliwego finału. Ostatecznie budowa wraz z wyposażeniem kosztowała 8,7 mln złotych z czego kwota 7,6 mln zł pochodzi z budżetu powiatu wołomińskiego.
2017
15/08/2017

Zmiana nazwy szpitala na Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Zmiana nazwy szpitala na Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
16/09/2017

Uroczyste nadanie nowej nazwy placówce i otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego na potrzeby SOR.

Uroczyste nadanie nowej nazwy placówce i otwarcie lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego na potrzeby SOR.
2019
28/03/2019

Powołanie Rady Społecznej.

Powołanie Rady Społecznej.
Pierwsze spotkanie nowo powołanej Rady miało miejsce 11.04.2019 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Szpitala. Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i…
08/04/2019

Podpisanie umowy w sprawie dotacji 36,5 mln złotych od Powiatu Wołomińskiego.

Podpisanie umowy w sprawie dotacji 36,5 mln złotych od Powiatu Wołomińskiego.
05/06/2019

Nowy Dyrektor.

Nowy Dyrektor.
W środę, 5 czerwca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której zadaniem było wyłonienie nowego dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.Komisja konkursowa, pozytywnie zaopiniowała kandydaturę pana Grzegorza Kryckiego, który pełni obecnie obowiązki dyrektora wołomińskiego szpitala. objął stanowisko dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na sześcioletnią kadencję.
2020
06/07/2020

Starosta Adam Lubiak poinformował o ogłoszeniu przetargu na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.

Starosta Adam Lubiak poinformował o ogłoszeniu przetargu na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.