Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji:

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpitalwolomin.pl.

Data publikacji strony internetowej: …-…-……
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23-01-2023

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

– błędne czytanie strony np. program nie czyta tekstu po tabulacji oraz nie czyta nazw kafelków,

– brak mechanizmu opisującego obrazki, wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie opisy.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-06-06.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Marcin Gregorczyk, marcin (at) luxurity.org, tel. 881-7777-24

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-06-03.

Skróty klawiaturowe:

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekcją Obsługi Systemów Informatycznych mailowo informatycy@szpitalwolomin.pl bądź telefonicznie 22 7633198. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Szpital Powiatowy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

W budynku Szpitala usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano Szpital do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

 • wejście główne do Szpitala, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz budynku Przychodni przygotowane są z poziomu terenu;
 • do tylnego wejścia budynku głównego prowadzi podjazd z barierkami ułatwiającymi poruszanie się osobom niepełnosprawnym, podjazdy takie znajdują się także przy wejściu do budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Stacji Dializ;
 • do wyższych pięter budynku głównego Szpitala prowadzą dwie windy, znajdujące się po prawej stronie korytarza prowadzącego od głównego wejścia oraz będące naprzeciwko tylnego wejścia, windy wyposażone w komunikaty głosowe;
 • do wyższych pięter budynku Przychodni prowadzi winda znajdująca się pośrodku budynku, winda wyposażone w komunikaty głosowe;
 • do wyższych pięter Oddziału Wewnętrznego prowadzi winda znajdująca się naprzeciwko wejścia do Oddziału oraz winda znajdująca się w holu Stacji Dializ;
 • drzwi przy wejściu głównym otwierają się automatycznie;
 • toalety: na każdej kondygnacji budynku głównego Szpitala, budynku Stacji Dializ, budynku Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz budynku Przychodni znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
 • przed wejściem głównym oraz wejściem tylnym budynku głównego Szpitala, przed Stacją Dializ oraz przed budynkiem Przychodni od ul. Gdyńskiej są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością;
 • do wszystkich budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • dojazd do Szpitala jest możliwy komunikacją miejską, autobusami jak i busami.