Deklaracja Dostępności

Wstęp Deklaracji:

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szpitalwolomin.pl.

Data publikacji strony internetowej: …-…-……
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14-06-2022

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

– błędne czytanie strony np. program nie czyta tekstu po tabulacji oraz nie czyta nazw kafelków,

– brak mechanizmu opisującego obrazki, wszystkie nowe filmy dodawane na naszej stronie mają już takie opisy.

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Data sporządzenia deklaracji: 2020-06-06.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:
Marcin Gregorczyk, marcin (at) luxurity.org, tel. 881-7777-24

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-06-03.

Skróty klawiaturowe:

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekcją Obsługi Systemów Informatycznych mailowo informatycy@szpitalwolomin.pl bądź telefonicznie 22 7633198. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu należy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Szpital Powiatowy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście główne od strony bramy wjazdowej oraz wejście B z tyłu budynku, do którego znajduje się podjazd dla wózków.

Uwaga! Na czas remontu Aptaki Szpitalnej wejście B jest wyłączone z użytku.

Przed budynkiem, z obydwu stron znajdują się oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie piętra budynku do których prowadzą dwie windy, znajdujące się po prawej stronie korytarza prowadzącego od głównego wejścia, oraz będące naprzeciwko wejścia B.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, pośrodku korytarza między wejściem głównym i wejściem B.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.