Apteka Szpitalna

Apteka Szpitalna świadczy następujące usługi dla Oddziałów i komórek organizacyjnych Szpitala:

 • organizuje zaopatrzenie i zapatruje oddziały i komórki organizacyjne w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki dezynfekcyjne,
 • wykonuje leki recepturowe w tym leki okulistyczne i inne sterylne,
 • współuczestniczy w gospodarce lekami i wyrobami medycznymi w Szpitalu,
 • ustala procedury dotyczące obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Szpitalu,
 • bierze udział w badaniach klinicznych prowadzonych na terenie Szpitala,
 • monitoruje działania niepożądane leków,
 • sprawuje nadzór nad prowadzeniem apteczek oddziałowych,
 • współpracuje z personelem medycznym szpitala w celu podejmowania bezpiecznych i właściwych decyzji terapeutycznych,
 • prowadzi praktyki studentów i techników farmacji.Kierownik Apteki jest kierownikiem specjalizacji  magistrów farmacji.

Personel Apteki podnosi kwalifikacje na:

 • szkoleniach wewnętrznych prowadzonych przez Kierownika Apteki,
 • konferencjach i seminariach naukowych.

MISJA APTEKI

Naszą misja jest świadczenie usług dla wszystkich oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala:

 • profesjonalnie,
 • rzetelnie,
 • odpowiedzialnie,
 • etycznie,
 • ekonomicznie.

Zawsze dla dobra Pacjenta

Kierownik 
mgr Iwona Karczewska


📞 telefon: 22 76 33 329

e-mail: apteka@szpitalwolomin.pl


 

Skip to content