Szpital Przyjazny Kombatantom

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie uczestniczy od 2011 roku w Programie „Szpitale Przyjazne Kombatantom”.

Kombatanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Na gruncie obowiązującego ustawodawstwa realizacja uprawnienia kombatantów do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkiem ustawowym wszystkich placówek państwowej ochrony zdrowia, a Program „Szpitali przyjaznych kombatantom” ma jedynie doprowadzić do faktycznego honorowania tych uprawnień oraz ich sprawnej i bezkonfliktowej realizacji.

Cele Programu:
Celem programu jest poprawa dostępności, jakości i organizacji usług zdrowotnych, dedykowanych osobom uprawnionym w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia.

Rozwiązania:
Zawarcie Porozumienia pomiędzy grupą szpitali w województwie mazowieckim a Mazowiecką Radą do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych o realizacji świadczeń zdrowotnych w niezwłocznym trybie dla osób uprawnionych.

Rodzaje dokumentów uprawniających do korzystania z przywilejów:

  • Legitymacja lub zaświadczenie o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  • Legitymacja inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51.
  • Legitymacja osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.

Certyfikat:

mgr Iwona Śledź

Osoba odpowiedzialna za realizację programu w Szpitalu
Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta

☎️ tel. (22) 763 33 21
📧 e-mail: iwona.sledz@szpitalwolomin.pl

Skip to content