Oferty Pracy

2021

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

zatrudni 
 lekarzy do pracy  

w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

zatrudni

lekarzy do pracy  

w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • oferujemy pracę w 2-osobowym zespole po stronie internistycznej, ze wsparciem
   zespołu lekarzy pionu chirurgiczno-oropedycznego

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane posiadanie  kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym.

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Klauzula rekrutacyjna;

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

zatrudni  

lekarzy-rezydentów do pełnienia dyżurów w Oddziale Pediatrycznym

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

zatrudni

lekarzy-rezydentów do pełnienia dyżurów w Oddziale Pediatrycznym

           Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • w trakcie specjalizacji z pediatrii,
 • pozwolenie kierownika specjalizacji do pełnienia samodzielnych dyżurów

           Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie!
 • zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz/położnej

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz/położnej


 do pracy w oddziałach szpitalnych oraz w poradniach

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza/położnej
mile widziane dodatkowe kwalifikacje, np. kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, specjalizacja oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera,

Oferujemy:

            praca w systemie: od pon do pt 7.00-14.35 lub zmianowym

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie!
 • możliwość rozwoju zawodowego.
 • formę zatrudnienia wg preferencji: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata/-tki  na stanowisko

Logopedy do pracy w Poradni Logopedycznej

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata/-tki  na stanowisko 

Logopedy do pracy w Poradni Logopedycznej

 

Główny zakres obowiązków  związany jest z diagnozowaniem  oraz  leczeniem różnych wad wymowy lub słuchu, a w szczególności: 

 • przyjmowanie pacjentów
 • przeprowadzanie badań logopedycznych
 • ocena wyników terapii,
 • wprowadzanie rozwiązań mających na celu likwidację lub zmniejszenie zaburzeń mowy bądź słuchu u danej osoby
 • praca terapeutyczna w zakresie pisania i czytania

od kandydata-/tki oczekujemy:

 • ukończenia  studiów na kierunku logopedia lub studia magisterskie i studia podyplomowe
  z logopedii
 • mile widziane doświadczenie zawodowe.
 • wzorcowej wymowy, komunikatywności, uprzejmości, otwartości, cierpliwości
   oraz przyjaznego  usposobienia

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

Poszukuje lekarza do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

Poszukuje lekarza do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Wymagania:

 • tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz nefrologii
 • tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz rozpoczęta specjalizacja w dziedzinie nefrologii
 • mile widziane doświadczenie w pracy w oddziale chorób wewnętrznych i nefrologii.

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia do ustalenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul: Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
 w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza medycyny pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza medycyny pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy

Wymagania:

Uprawnienia do pracy w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
 z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie 
Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Ogłoszenie 
Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:
Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza, oraz  posiadający kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym.
– mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika SOR
– zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

”2.Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:„

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

 

Zakres obowiązków będzie zawierał m.in.:

 • przyjmowanie leków, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych,
 • wykonywanie leków recepturowych i aptecznych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie procedur.
 • udzielanie wyczerpujących informacji wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala w zakresie dawek, działania, sposobu przechowywania leków.
 • bieżąca kontrola stanów magazynowych.
 • monitoring warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie temperatury oraz wilgotności oraz bieżące uzupełnianie wyników pomiaru.
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie przechowywane są leki,
 • współuczestniczenie w racjonalizacji gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • realizacja polityki zarządzania jakością poprzez koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług,

od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w Aptece Szpitalnej

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • liczba stanowisk-2

             Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

asystenta medycznego do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

asystenta medycznego do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

      Zakres głównych obowiązków:

 • wsparcie administracyjne personelu lekarskiego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
 • przetwarzanie dokumentacji medycznej pacjenta w systemie informatycznym,
 • wprowadzanie danych do dokumentacji medycznej,
 • wystawianie e-recept, e-skierowań, e-zwolnień lekarskich,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych danych,
 • inne czynności administracyjne związane pomocą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych

      Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w placówkach medycznych,
 • wyrażenia zgody na założenie konta w Rejestrze Asystentów Medycznych,
 • gotowości do pracy przez 7 dni w tygodniu, w zmianach 12-godzinnych (dzień/ noc)

      Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy cywilno-prawnej,
 • bardzo dobrą organizację pracy,
 • wsparcie ze strony personelu medycznego

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatów  na stanowisko:

magazyniera

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magazyniera

Główne obowiązki:

 • przyjmowanie i kontrola jakościowa i ilościowa dostaw,
 • przygotowanie wydania towaru dla oddziałów szpitalnych na podstawie wystawionych dokumentów RW
 • kompletowanie dokumentacji magazynowej,
 • prawidłowe i terminowe wprowadzanie danych do systemu magazynowego
 • kontrolowanie stanów magazynowych,
 • utrzymywanie porządku w magazynie oraz prawidłowe zabezpieczenia towarów

wymagania niezbędne: 

 • wykształcenie zawodowe, preferowane średnie,
 • znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office,
 • mile widziana znajomość obsługi magazynowych systemów informatycznych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy magazyniera,
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie i wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny

 

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatów  na stanowisko:

młodszego asystenta w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatów
na stanowisko:

młodszego asystenta w Medycznym Laboratorium Mikrobiologicznym

Od kandydata oczekujemy:

 • aktualnego PWZDL,
 • zaangażowania w wykonywane obowiązki
 • doskonałej organizacji pracy, dokładności i sumienności,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dyspozycyjności i punktualności,
 • znajomości obsługi komputera i sprzętu  laboratoryjnego,
 • mile widziane również osoby bez doświadczenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych
.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatów  na stanowisko:

  kierowcy  transportu sanitarnego

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatów na stanowisko:

  kierowcy  transportu sanitarnego  

 

Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem, zgłoś się do nas!

Do głównych obowiązków kierowcy będzie należało:

 • wykonywanie czynności w zakresie transportu chorych, przewozów medycznych,
 • utrzymanie ambulansu sanitarnego w należytym stanie technicznym umożliwiającym natychmiastowe świadczenie usług.
 • prawidłowe sporządzanie dokumentacji przewozowej.

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku pracy w zawodzie kierowcy, mile widziane w transporcie sanitarnym,
 • wykształcenie min. średnie,
 • prawo jazdy,
 • zaświadczenie lekarskie oraz aktualne badania psychotechniczne,
 • uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Oferujemy:

 • zatrudnienie z ramach umowy cywilno-prawnej
 • możliwość dostosowania harmonogramów pracy do indywidualnych potrzeb.

Zapraszamy do współpracy.

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres: kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala.

W przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
pielęgniarka/pielęgniarz/położnej
do pracy w oddziałach szpitalnych

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
pielęgniarka/pielęgniarz/położnej
do pracy w oddziałach szpitalnych

Wymagania:
– aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza/położnej
– mile widziane dodatkowe kwalifikacje, np. kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, specjalizacja oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera.

Oferujemy: pracę w systemie: od pon do pt 7.00-14.35 lub zmianowym

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • formę zatrudnienia wg preferencji: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.”

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

p.o. Oddziałowej Oddziału Ginekologii i Położnictwa

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

p.o. Oddziałowej Oddziału Ginekologii i Położnictwa

 

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednią kandydatką, aby:

 • sprawnie zarządzać procesem udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespól położnych
 • potrafisz efektywnie koordynować pracę personelu pomocniczego
 • masz pomysły na  podniesienie jakości udzielanych świadczeń oraz rozwój placówki w zakresie dostosowania do zmieniającego się otoczenia społecznego,
 • doskonale znasz przepisy dotyczące zachowania należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego,

żywienia chorych innych niezbędnych do sprawnego zarządzania,

A równocześnie spełniasz następujące kryteria:

wymagania niezbędne:

 • posiadasz wykształcenie określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
 • uważasz że masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość

      budowania pozytywnych relacji,

 • jesteś kreatywna, innowacyjna i potrafisz pracować  w zespole,

 ponadto mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami,
 • zdolność motywowania pracowników oraz łagodzenia konfliktów,

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pełną wyzwań pracę,

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata/tki ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

Ogłoszenie
Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
oferuje pracę:
lekarzom
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie
Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
oferuje pracę:
lekarzom
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • oferujemy pracę w 2-osobowym zespole po stronie internistycznej, ze wsparciem
   zespołu lekarzy chirurgów -ortopedów

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane posiadanie  kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym.

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

p.o. Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

p.o. Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednią kandydatką, aby:

 • sprawnie zarządzać procesem udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespól pielęgniarski
 • potrafisz efektywnie koordynować pracę personelu pomocniczego (opiekunów medycznych, sprzątaczek),
 • masz pomysły na  podniesienie jakości udzielanych świadczeń oraz rozwój placówki w zakresie dostosowania do zmieniającego się otoczenia społecznego,
 • doskonale znasz przepisy dotyczące zachowania należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego,
 • żywienia chorych innych niezbędnych do sprawnego zarządzania,

A równocześnie spełniasz następujące kryteria:

wymagania niezbędne:

 • posiadasz wykształcenie określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
  w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
 • uważasz że masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość

      budowania pozytywnych relacji,

 • jesteś kreatywna, innowacyjna i potrafisz pracować  w zespole,

 ponadto mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami,
 • zdolność motywowania pracowników oraz łagodzenia konfliktów,

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pełną wyzwań pracę,

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata/tki ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sprzątaczki

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sprzątaczki

zakres głównych obowiązków:

 • wykonywanie czynności sprzątających w oddziałach szpitalnych oraz w przychodni
 • prace pomocnicze.

          oferujemy:

 • umowa o pracę
 • świadczenia socjalne

wymagania:

 • książeczka/badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe i pozytywne nastawienie do pracy

 

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

preparatora medycznego

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

preparatora medycznego

zakres głównych obowiązków:

 • przyjmowanie zwłok z oddziałów szpitala,
 • przygotowanie zwłok do badania sekcyjnego,
 • pomoc podczas wykonywania sekcji zwłok,
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej
 • przygotowanie zwłok do wydania firmie pogrzebowej

          oferujemy:

 • pracę w ramach umowy-zlecenia
 • przeszkolenie zawodowe

wymagania:

 • wykształcenie podstawowe
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • zdolności manualne
 • odpowiedzialność
 • odporność na stres

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydata
na stanowisko:

malarza/murarza

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydata
na stanowisko:

malarza/murarza

Główne obowiązki:

 • wykonywanie prac malarskich.
 • wykonywanie drobnych prac budowlanych

mile widziane:

 • doświadczenie w pracy,
 • umiejętność pracy  w zespole,
 • dobry stan zdrowia

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy
 z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza medycyny pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza medycyny pracy do pracy w Poradni Medycyny Pracy

Wymagania:

Uprawnienia do pracy w zakresie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

Warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).”

Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza pediatry do pracy w Oddziale Pediatrii

Ogłoszenie
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza pediatry do pracy w Oddziale Pediatrii

Wymagania:

posiadanie specjalizacji z pediatrii lub  w trakcie specjalizacji

Warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).”

Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisku:
Kierownika/Ordynatora
Oddziału Chirurgii Ogólnej

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisku:
Kierownika/Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie kierowania Oddziałem
 • udzielania świadczeń zdrowotnych.

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  posiadanie  kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • elastyczny czas pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).”

Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:

pielęgniarka/pielęgniarz do pracy w oddziale chorób wewnętrznych

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:

pielęgniarka/pielęgniarz do pracy w oddziale chorób wewnętrznych

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza;
mile widziane dodatkowe kwalifikacje, np. kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, specjalizacja oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera,

Oferujemy:

 •  praca w systemie: od pon do pt 7.00-14.35
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie!
 • możliwość rozwoju zawodowego.
 • formę zatrudnienia wg preferencji: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:
lekarzy do pracy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje:
lekarzy do pracy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym

 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i/lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii  lub w trakcie lub inne

Oferujemy:

 • pracę w zespole dyżurowym jako drugi członek zespołu,
 • forma zatrudnienia do ustalenia,
 • możliwość zdobycia cennego doświadczenia,
 • mile widziani lekarze-rezydenci

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska

Położnej do pracy w Oddziale Położnictwa i Ginekologii

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska

Położnej do pracy w Oddziale Położnictwa i Ginekologii

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednią kandydatką, aby:

 • rozpocząć współpracę na oddziale położnictwa i ginekologii,
 • masz zapał do pracy,
 • masz nowe pomysły w zakresie organizacji pracy,
 • posiadasz oprócz wykształcenia medycznego kursy zawodowe, specjalizację i inne formy wysokich kwalifikacji zawodowych  w szczególności kursy:

„Resuscytacji krążeniowo-oddechowej”

„Kurs przetaczania krwi i jej składników”

 • masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość

    budowania pozytywnych relacji,

 • jesteś kreatywna, innowacyjna i potrafisz pracować  w zespole,

A równocześnie spełniasz następujące kryteria:

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
Zapraszamy do współpracy!

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w miarę możliwości finansowych pokrywany w ( całości lub znacznej części)  koszty kursów zawodowych, studiów licencjackich, magisterskich lub specjalizacje
 • pełną wyzwań pracę,
 • pakiet socjalny

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz do pracy w oddziale chirurgii ogólnej

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

pielęgniarka/pielęgniarz do pracy w oddziale chirurgii ogólnej

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza;
mile widziane dodatkowe kwalifikacje, np. kurs kwalifikacyjny, specjalistyczny, specjalizacja oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera,

Oferujemy:
Formę zatrudnienia wg preferencji: umowa o pracę, umowa cywilno-prawna

praca w systemie: od pon do pt 7.00-14.35 lub zmianowa 7.00-19.00; 19-7.00
możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: ”CV pielęgniarka/pielęgniarz na oddział chirurgii ogólnej”

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy w na bloku operacyjnym

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy w na bloku operacyjnym

 

zakres głównych obowiązków:

 przygotowanie  do zabiegów operacyjnych, asysta i instrumentowanie podczas zabiegu,

 ponadto mile widziane:

 •  doświadczenie  zawodowe,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz
na oddział chirurgii ogólnej z kursem endoskopowym

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pielęgniarka/Pielęgniarz
na oddział chirurgii ogólnej z kursem endoskopowym

Wymagania:
aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/ pielęgniarza;
kurs specjalistyczny z endoskopii oraz doświadczenie w pracy, znajomość obsługi komputera

Oferujemy:
Formę zatrudnienia wg preferencji: umowę o pracę, kontrakt, umowa zlecenie

Praca w systemie: od pon do pt 7.00-14.35 lub 7.00-19.00
Możliwość rozwoju zawodowego.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV  na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl lub dorota.sandalowicz@szpitalwolomin.pl 

Wiadomość prosimy zatytułować: ”CV pielęgniarka/pielęgniarz na oddział chirurgii ogólnej”. 

Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

magistra farmacji do pracy w Aptece Szpitalnej

Zakres obowiązków będzie zawierał m.in.:

 • przyjmowanie leków, wyrobów medycznych, środków dezynfekcyjnych,
 • wykonywanie leków recepturowych i aptecznych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie procedur.
 • udzielanie wyczerpujących informacji wszystkim komórkom organizacyjnym Szpitala w zakresie dawek, działania, sposobu przechowywania leków.
 • bieżąca kontrola stanów magazynowych.
 • monitoring warunków przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zakresie temperatury oraz wilgotności oraz bieżące uzupełnianie wyników pomiaru.
 • udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.
 • dbałość o właściwe zabezpieczenie pomieszczeń, gdzie przechowywane są leki,
 • współuczestniczenie w racjonalizacji gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • realizacja polityki zarządzania jakością poprzez koordynowanie i podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości świadczonych usług,

od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia kierunkowego,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w Aptece Szpitalnej

  oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • liczba stanowisk-2

             Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

                        Fizjoterapeuty do pracy w oddziale neurologicznym

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

                        Fizjoterapeuty do pracy w oddziale neurologicznym

 • min 3-letnie doświadczenie w pracy, mile widziane w Szpitalu

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma zatrudnienia
 • zatrudnienie na pełen etat,
 • pakiet socjalny

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szpital MBNP
w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

 Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje

Kierownika/Ordynatora

  Oddziału ginekologiczno-położniczego

Dyrektor
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
Kierownika/Ordynatora
Oddziału ginekologiczno-położniczego

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie kierowania Oddziałem
 • udzielania świadczeń zdrowotnych,

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza, posiadanie specjalizacji w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub pokrewnej, zgodnej z profilem oddziału
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu oddziałem lub zespołem pracowników,

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
 lekarzy do pracy w Poradni chirurgii ogólnej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
 lekarzy do pracy w Poradni chirurgii ogólnej

 

Wymagania:

Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub  lekarzy w trakcie specjalizacji
w dziedzinie chirurgii ogólnej

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • harmonogram pracy do uzgodnienia,
 • ciekawą pracę pełną wyzwań zawodowych
 • współpracę z wykwalifikowanym zespołem lekarskim i pielęgniarskim

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza neurologa do pracy w Poradni Neurologicznej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza neurologa do pracy w Poradni Neurologicznej

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie neurologii lub w trakcie,

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:

lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:

lekarzy do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
                          w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 • lekarzy-specjalistów z doświadczeniem w pracy w SOR, lub lekarzy bez specjalizacji
 • oferujemy pracę w 3-osobowym zespole (internista, ortopeda, neurolog)

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane posiadanie  kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym,

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje

lekarza okulisty

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje

lekarza okulisty

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie okulistyki lub w  trakcie,

Praca w poradni okulistycznej  oraz w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Okulistycznym

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza neurologa do pracy w Oddziale Neurologicznym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza neurologa do pracy w Oddziale Neurologicznym

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie neurologii lub w trakcie,

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza reumatologa do pracy w Poradni Reumatologicznej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza reumatologa do pracy w Poradni Reumatologicznej

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie reumatologii lub w  trakcie, inne dziedziny medycyny umożliwiające pracę w poradni

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza laryngologa do pracy w Poradni Laryngologicznej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza laryngologa do pracy w Poradni Laryngologicznej

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie otorynolaryngologii  lub w  trakcie,

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisku:
Kierownika
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisku:
Kierownika
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie kierowania Oddziałem,
 • udzielania świadczeń zdrowotnych,

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  posiadanie  kwalifikacji zawodowych określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym.

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza kardiologa do pracy w Poradni Kardiologicznej

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza kardiologa do pracy w Poradni Kardiologicznej

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie kardiologii lub w  trakcie,

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza ginekologa-położnika

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
lekarza ginekologa-położnika

 

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie ginekologii i położnictwa lub w  trakcie,

Praca w poradni ginekologicznej   oraz w ramach dyżurów medycznych
w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i  ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
poszukuje
 lekarzy do pracy w oddziale chirurgicznym ogólnym

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

 lekarzy do pracy w oddziale chirurgicznym ogólnym

 

Wymagania:

Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub  lekarzy w trakcie specjalizacji
w dziedzinie chirurgii ogólnej

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki wynagradzania,
 • harmonogram pracy do uzgodnienia,
 • ciekawą pracę pełną wyzwań zawodowych
 • współpracę z wykwalifikowanym zespołem lekarskim i pielęgniarskim

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
na stanowisko:
pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy w na bloku operacyjnym

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy w na bloku operacyjnym

 

zakres głównych obowiązków:
przygotowanie  do zabiegów operacyjnych, asysta i instrumentowanie podczas zabiegu,

 ponadto mile widziane:

 •  doświadczenie  zawodowe,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
na stanowisko:
Technika sterylizacji medycznej

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

                        technika sterylizacji medycznej

Do  głównych obowiązków pracownika  będzie należało:

 • Manualne mycie i dezynfekcja narzędzi
 • Przygotowywanie roztworów preparatów do mycia i dezynfekcji
 • Obsługa specjalistycznych maszyn, służących do mycia i dezynfekcji, kontrola obu procesów
 • Demontaż narzędzi przed myciem i sterylizacją oraz ich późniejszy montaż
 • Kontrola jakościowa i ilościowa sprzętu medycznego
 • Pakietowanie umytych i zdezynfekowanych narzędzi, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych
 • Obsługa urządzeń do sterylizacji oraz kontrola procesu
 • Prowadzenie dokumentacji wszystkich przeprowadzanych czynności

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych technika sterylizacji medycznej,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe

oczekiwania od kandydata:

 • Odpowiedzialność i obowiązkowość
 • Dokładność i rzetelność
 • Dobry stan zdrowia, przede wszystkim dobry wzrok
 • Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Samodzielność

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • pakiet socjalny

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
na stanowisko:
Lekarza Neurologa

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza neurologa

Wymagania:

Specjalizacja w dziedzinie neurologii lub w  trakcie,

Praca w poradni neurologicznej oraz w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Neurologii

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
na stanowisko:
 specjalisty ds. zamówień publicznych

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta
na stanowisko:
 specjalisty ds. zamówień publicznych

 

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednim kandydatem/-tką, zgłoś się do nas:

      Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

 Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem postępowań  o udzielenie zamówienia  publicznego     zgodnie z  Ustawą Prawo  Zamówień Publicznych, w szczególności:

 1. opracowanie, przygotowanie, bieżące uzupełnianie dokumentacji dotyczącej prowadzenia postępowań o udzielania zamówienia w tym sporządzanie wniosku oraz weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia,
 2. przesyłanie sporządzonej dokumentacji w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Siedzibie Zamawiającego zgodnie z Ustawą o dostępie do Informacji Publicznej;
 3. nadzór nad prawidłowym, zgodnym z przepisami i terminowym przebiegiem podstępowań przetargowych.
 4. Udział w pracach komisji przetargowych oraz ich obsługa biurowo – organizacyjna w tym:
 5. sporządzanie protokołu z przeprowadzonego (zakończonego) postępowania przetargowego wraz z załącznikami;
 6. publikacja sporządzonej dokumentacji (ogłoszenia) po zakończonym postępowaniu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Siedzibie Zamawiającego zgodnie z Ustawą o dostępie do Informacji Publicznej – procedura uproszczona;
 7. analiza złożonych ofert w postępowaniach przetargowych
 8. Przygotowanie umów na podstawie wcześniej uzgodnionego i załączonego do SIWZ wzoru oraz wybranej oferty.
 9. Koordynowanie i kontrolowanie czynność związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem.

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość regulacji prawnych i przepisów  w  zakresie zamówień publicznych,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie zamówień publicznych,
 • umiejętność organizacji pracy  pod presją czasy
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 1. zatrudnienie z ramach umowy o pracę,
 2. pakiet socjalny,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

w przesłanych dokumentach proszę  o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarza do wykonywania badań  ustrasonograficznych

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,  05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza do wykonywania badań  ustrasonograficznych

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza, uprawnienia/doświadczenie w wykonywaniu badań usg (w  tym Dopplera)

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki do pracy w Pracowni Endoskopowej

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki do pracy w Pracowni Endoskopowej

 

zakres głównych obowiązków:

 asystowanie podczas wykonywania badań endoskopowych  

 ponadto mile widziane:

 • umiejętności i wiedza z zakresu samodzielnego wykonywania czynności zawodowych w pracowni
 • kurs kwalifikacyjny endoskopia dla pielęgniarek

 

 • oferujemy:
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy,
  • atrakcyjne wynagrodzenie,
  • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

  inspektora/specjalisty ds. bhp

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

  inspektora/specjalisty ds. bhp

 

Do głównych obowiązków realizowanych na stanowisku będzie należało:

 1. Odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w zakresie:
 2. przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp w komórkach organizacyjnych Szpitala.
 3. sporządzania oraz współuczestniczenia w opracowywaniu procedur i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
 4. uczestniczenia w ustaleniach okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ora w drodze z/do pracy oraz chorób zawodowych, a także prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
 5. sporządzania okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczenie w dokonywaniu ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządzanie w tym zakresie stosownej dokumentacji.
 6. prowadzenia szkoleń z zakresu BHP nowo przyjętych pracowników lub zmieniających stanowisko pracy, studentów, wolontariuszy i innych pracowników wykonujących czasową pracę na terenie Szpitala, na innej podstawie niż stosunek pracy.

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy na stanowisku, w tym min.  1 rok pracy w placówkach medycznych,
 • umiejętność organizacji pracy  pod presją czasu
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z wykonywanymi obowiązkami,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel)
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność w działaniu

Oferujemy:

 1. zatrudnienie z ramach umowy o pracę na czas zastępstwa
 2. pakiet socjalny,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala

w przesłanych dokumentach proszę  o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

Fizjoterapeuty do pracy w oddziałach szpitalnych

 

 

 

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

                        Fizjoterapeuty do pracy w oddziałach szpitalnych

 

 • min 3-letnie doświadczenie w pracy, mile widziane w szpitalu

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • zatrudnienie na pełen etat,
 • pakiet socjalny

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

lekarza laryngolog

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarza laryngolog 

 

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie laryngologii

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

lekarza diabetologa

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza diabetologa

 

Wymagania:

Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diabetologii

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

wolontariuszy

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy w Wołominie poszukuje

wolontariuszy

do wykonywania czynności pomocniczych w  Szpitalu

 • jeśli masz trochę wolnego czasu,
 • chcesz pomóc w sprawnym funkcjonowaniu Szpitala,

zapraszamy

liczymy na pomoc i  zrozumienie trudnej sytuacji epidemicznej w kraju

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolommin.pl

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3 zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarza do wykonywania badań  ustrasonograficznych

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarza do wykonywania badań  ustrasonograficznych

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza, uprawnienia/doświadczenie w wykonywaniu badań usg (w  tym Dopplera)

warunki wynagrodzenia i zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta

na stanowisko

elektryka

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydata
na stanowisko:

elektryka

Główne obowiązki:

 • montaż instalacji elektrycznej zgodnie z dokumentacją techniczną
 • diagnozowanie i naprawa instalacji, wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacja
 • naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych

wymagania niezbędne:

 • średnie/zawodowe  elektryczne/techniczne/elektroniczne,
 • posiadanie świadectwa kwalifikacji „E” do 1 kV uprawniające do obsługi maszyn i urządzeń energetycznych

mile widziane:

 • doświadczenie w pracy,
 • umiejętność pracy  w zespole,
 • dobry stan zdrowia

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pakiet socjalny

 

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Ogłoszenie 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza do pracy  w Oddziale Pediatrii

 

 

 

Ogłoszenie

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
 

poszukuje

lekarza do pracy  w Oddziale Pediatrii

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza –specjalizacja w dziedzinie pediatrii lub w trakcie specjalizacji,

warunki i forma zatrudnienia oraz  wynagrodzenia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy   w Wołominie

poszukuje kandydatów  na stanowisko:

lekarza do pracy w Poradni Chirurgicznej

 

 

Dyrektor

 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

ogłasza nabór na stanowisko:

lekarza do pracy w Poradni Chirurgicznej

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • warunki finansowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia

 Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,
 • specjalizacja z chirurgii ogólnej lub w trakcie specjalizacji po pierwszym roku specjalizacji z poświadczeniem kierownika specjalizacji o możliwości samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • mile widziane doświadczenie,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

 

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie

poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- specjalisty ds. epidemiologii /nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie

poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- specjalisty ds. epidemiologii

 

Zakres głównych obowiązków:

 • kontrola stanu sanitarnego szpitala,
 • nadzór nad realizacją procedur związanych z kontrolą oraz zwalczaniem zakażeń,
 • identyfikację, rejestrowanie i monitorowanie zakażeń szpitalnych,
 • współpracę z członkami Komitetu i Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych w zakresie realizacji programu profilaktyki i kontroli zakażeń, a także z Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • planowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń personelu medycznego i pomocniczego
  w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń,

 

wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

kadry@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie

poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy  na bloku operacyjnym

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie

poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

pielęgniarki- instrumentariuszki do pracy  na bloku operacyjnym

 

zakres głównych obowiązków:

 przygotowanie  do zabiegów operacyjnych, asysta i instrumentowanie podczas zabiegu,  czynności po zakończonym zabiegu.

 ponadto mile widziane:

 • doświadczenie  zawodowe,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja

 

 • oferujemy:
  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy
  • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

 

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

 

Ogłoszenie 

 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin

poszukuje

Lekarzy-specjalistów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

Ogłoszenie 
Dyrektor
 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:
lekarzy-specjalistów do pracy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
                          w Oddziale Chorób Wewnętrznych
 • lekarzy-specjalistów posiadających specjalizację z chorób  wewnętrznych lub innych specjalistów spełniających wymagania do pracy w oddziale
 • oferujemy pracę w wieloosobowym zespole lekarskim
 • wg elastycznego harmonogramu pracy

Wymagania:

 • uprawnienia określone przepisami prawa,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w oddziale szpitalnym

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska:

pielęgniarki/położnej

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowiska

pielęgniarki/położnej

Jeśli uważasz,   że jesteś  odpowiednią kandydatką, aby:

 • rozpocząć współpracę na jednym z oddziałów Szpitala,
 • masz zapał do pracy,
 • masz nowe pomysły w zakresie organizacji pracy,
 • posiadasz oprócz wykształcenia medycznego kursy zawodowe, specjalizację i inne formy wysokich kwalifikacji zawodowych,
 • masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość

    budowania pozytywnych relacji,

 • jesteś kreatywna, innowacyjna i potrafisz pracować  w zespole,

A równocześnie spełniasz następujące kryteria:

określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.  w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,

                                               Zapraszamy do współpracy!

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pełną wyzwań pracę,
 • pakiet socjalny

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowiska:

Lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Ogłoszenie 

Dyrektor

Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

ogłasza nabór na stanowiska:

lekarzy w  Szpitalnym  Oddziale  Ratunkowym

 

 

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

 

 • lekarzy-specjalistów z doświadczeniem w pracy w SOR
  (szczególnie do pracy w strefie czerwono-pomarańczowej SOR)

 

 • oferujemy pracę w 4-osobowym zespole (internista, chirurg, ortopeda, neurolog)

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane posiadanie  kwalifikacje zawodowe określone w Ustawie o Państwowym  Ratownictwie Medycznym,

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie,
 • elastyczny czas pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres email: wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie 

 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

 poszukuje

lekarzy do pracy  w  Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Ogłoszenie 

 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

poszukuje

lekarzy do pracy  w  Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

 

Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza – mile widziane posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej/pediatrii lub w trakcie specjalizacji (medycyna rodzinna/pediatria)

warunki wynagrodzenia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

Pielęgniarki w poradni medycyny pracy

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

Pielęgniarki w poradni medycyny pracy

oferujemy pracę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni  medycyny pracy

wymagania:

ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie ochrony zdrowia

oferujemy:

 • forma zatrudnienia do uzgodnienia

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:

Położnej  do pracy w przychodni przyszpitalnej:

Szpital Matki Bożej Nieustającej  Pomocy  w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

położnej  do pracy w przychodni przyszpitalnej:

oferujemy pracę w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni ginekologicznej dwa razy w tygodniu (terminy do uzgodnienia),

ponadto mile widziane:

 • posiadanie uprawnień do pobierania wymazów do badań cytologicznych

oferujemy:

 • forma zatrudnienia do uzgodnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:

Lekarzy do pracy w Poradni Chirurgii Dziecięcej:

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
ogłasza nabór na stanowisko:

Lekarzy do pracy w Poradni Chirurgii Dziecięcej:

Wymagania:

1) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii dziecięce,

2) lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie chirurgii dziecięcej,

3) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii dziecięcej

 

 

forma  zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.
Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

 zakres głównych obowiązków:

 przygotowanie  do zabiegów operacyjnych, asysta i instrumentowanie podczas zabiegu,  czynności po zakończonym zabiegu.

 ponadto mile widziane:

 •  doświadczenie  zawodowe,
 • kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja
 • oferujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub inna forma współpracy
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sanitariusza szpitalnego (noszowego)

 

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydata na stanowisko

sanitariusza szpitalnego (noszowego)

zakres głównych obowiązków:

 • transport materiałów biologicznych, posiłków, bielizny i odpadów
 • pomoc w opiece nad chorymi,
 • prace pomocnicze.

          oferujemy:

 • umowa o pracę
 • świadczenia socjalne

wymagania:

książeczka/badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki na stanowisko

 lekarz- psychiatra

 

 

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

poszukuje

lekarza- psychiatry

 

 

Wymagania:

 • tytuł zawodowy lekarza i/lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub w  trakcie specjalizacji

Oferujemy:

 • forma zatrudnienia do ustalenia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

”2.Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:„

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia 29sierpnia1997r.o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ch poprawiania .Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki na stanowisko

analityka finansowego

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej   Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko:

analityka finansowego

zakres głównych obowiązków:

 • kontrola realizacji planów finansowych
 • sporządzanie raportów i analiz finansowych,
 • kontrola kosztów,
 • współpraca z działem księgowości,

wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • kursy i szkolenia dot. kontrolingu,   analizy finansowej najlepiej w branży medycznej,
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomość funkcjonowania podmiotów branży medycznej.
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • umiejętność zarządzania czasem własnej pracy i zadaniami,

          oferujemy:

 • rodzaj zatrudnienia do uzgodnienia,
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko

terapeuta środowiskowy do pracy w Ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży / Nieaktualne

 

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
terapeuta środowiskowy do pracy w Ośrodku środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży od kandydatów oczekujemy:

doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą

wymagania niezbędne:

kwalifikacje w zakresie terapeuty środowiskowego, posiadanie certyfikatu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
osoby w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej z dziećmi i młodzieżą,
oferujemy:
rodzaj zatrudnienia do uzgodnienia,
atrakcyjne wynagrodzenie
Zapraszamy do współpracy,
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
lekarza do wykonywania badań usg stawów biodrowych u dzieci

 

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
lekarza do wykonywania badań usg stawów biodrowych u dzieci

 • zapraszamy do podjęcia współpracy  w  zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • warunki finansowe i forma zatrudnienia do uzgodnienia

 Wymagania:

tytuł zawodowy lekarza,  mile widziane doświadczenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl.

Do dokumentów aplikacyjnych należy  dołączyć jedną z poniższych klauzul:

Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital  Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
magistra fizjoterapii do pracy w poradni fizjoterapii/nieaktualne

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
magistra fizjoterapii do pracy w poradni fizjoterapii

od kandydatów oczekujemy:

 • sprawnej, profesjonalnej i życzliwej obsługi pacjenta,
 • znajomości obsługi sprzętu medycznego niezbędnego do wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych,
 • edukacji pacjentów w zakresie profilaktyki zdrowia,
 • otwartości, wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • zaangażowania w wykonywaną pracę, empatii i cierpliwości,
 • wykształcenia wyższego magistra fizjoterapii (warunek niezbędny) z wpisem do KIF,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe

          oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego

Zapraszamy do współpracy,

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
p.o. Naczelnej Pielęgniarki/nieaktualne

 

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydatki/-ta na stanowisko
p.o. Naczelnej Pielęgniarki

Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednią kandydatką, aby:
sprawnie zarządzać procesem udzielania świadczeń zdrowotnych przez zespól pielęgniarski i położniczy),
potrafisz efektywnie koordynować pracę personelu pomocniczego (opiekunów medycznych, sprzątaczek),
masz pomysły na podniesienie jakości udzielanych świadczeń oraz rozwój placówki w zakresie dostosowania do zmieniającego się otoczenia społecznego,doskonale znasz przepisy dotyczące zachowania należytego stanu sanitarno-epidemiologicznego,
żywienia chorych innych niezbędnych do sprawnego zarządzania,
A równocześnie spełniasz następujące kryteria:
wymagania niezbędne:
posiadasz wykształcenie określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
uważasz że masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, posiadasz łatwość
budowania pozytywnych relacji,
jesteś kreatywna, innowacyjna i potrafisz pracować w zespole,

ponadto mile widziane:
doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami,
zdolność motywowania pracowników oraz łagodzenia konfliktów,
oferujemy:
zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego,
pełną wyzwań pracę,

Zapraszamy do współpracy,
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin
do dnia 29 lutego 2020 r.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista/technik ds. budownictwa w sekcji budowlanej/nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Specjalista/technik ds. budownictwa w sekcji budowlanej

Zakres obowiązków:

1. Współpraca z dostawcami i podwykonawcami oraz kierownictwem w ramach prowadzonych robót.
2. Prowadzenie monitoringu kosztów budowy, rozliczeń personelu, materiałów, sprzętu
i środków transportu.
3. Przygotowanie raportów oraz sprawozdań.
4. Kontrola stopnia zaawansowania prac, zgodności z harmonogramem, przyjętymi założeniami projektowymi.
5. Bieżące zgłaszanie potencjalnych problemów wynikających z realizacji projektów oraz proponowanie rozwiązań.
6. Dbałość o utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym (bieżące naprawy, konserwacje, przeglądy),
7. Uzyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych.
8. Aktywne poszukiwanie podwykonawców.
9. Sporządzanie kalkulacji i kosztorysów.
10. Weryfikacja dokumentacji wykonawczej.
11. Kontrola robót podwykonawców i ich rozliczanie.
12. Stała kontrola stanu BHP.

Nasze wymagania:

1. Wykształcenie średnie lub wyższe preferowane techniczne, budowlane,
1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
2. wiedza z zakresu prawa budowlanego i polskich norm budowlanych,
3. znajomość dokumentacji technicznej,
4. sumienność, odpowiedzialność, terminowość.
5. umiejętności negocjacyjne,
6. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,

Oferujemy:

1. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
2. Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych realizacjach.
3. Samodzielną i pełną wyzwań pracę.
4. Atrakcyjne i stabilne warunki zatrudnienia.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska 1/3, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii szpitala, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki na stanowisko
sekretarki Dyrektora – Nieaktualne

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy poszukuje kandydatki na stanowisko
sekretarki Dyrektora

jeśli uważasz, że jesteś odpowiednią kandydatką, aby:

 • zapewnić sprawne funkcjonowanie sekretariatu w zakresie: prowadzenia kalendarza spotkań biznesowych, kontaktu z interesantami, dbania o skrzynkę pocztową (zarządzanie mailami oraz raportowanie
  o najważniejszych wiadomościach),
 • nie masz problemu z poprawnym redagowaniem pism,
 • doskonale organizujesz pracę własną (umiejętność planowania, koordynacji działań, umiejętność ustalania priorytetów, terminowość),
 • potrafisz zapewnić sprawny przepływ informacji i dokumentacji,
 • potrafisz sprawnie obsłużyć  korespondencję (przyjmowanie, wysyłanie, rejestracja, archiwizacja),
 • potrafisz budować dobre relacje z ludźmi,

ponadto posiadasz:

 • wykształcenie wyższe lub doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą klienta,
 • zdolności organizacyjne i interpersonalne.
 • jesteś rzetelna i zaangażowania w wykonywanie powierzonych zadań, o wysokiej kulturze osobistej oraz dyskretna.
 • jesteś komunikatywna, koncentrujesz się na zadaniu, planowaniu, zarządzaniu swoim czasem oraz pracą), dobrze radzisz  sobie ze stresem i presją czasu,

zapraszamy do pracy w naszym zespole

oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pracę pełną wyzwań,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • miłą atmosferę w pracy.

Dokumenty aplikacyjne  można  przesłać drogą  mailową na adres:

wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć  osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin

w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3,  dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

Dziękujemy za zainteresowanie, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa / Nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa

Kandydaci spełniający wymagane kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów wymienionych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze
w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r,. poz. 182 ze zm.).
Kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem:
Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa”
Kandydat zgłaszający się do konkursu winien również złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składnia ofert.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy udostępnione będą kandydatom w Sekretariacie Szpitala po uprzednim umówienieniu terminu pod numerem tel. 22-763-32-59
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin). Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych
w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. marketingu i promocji/ Nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Specjalista ds. marketingu i promocji

Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem aby:
tworzyć i realizować strategię marketingową dla Szpitala,
tworzyć strategie promocji – czyli kreować wizerunek Szpitala, monitorować i zbierać opinie na temat Szpitala,
planować, tworzyć, wdrażać, utrzymywać i usprawniać narzędzi komunikacji,
tworzyć i realizować plany marketingowe,
rozwijać oferty medycznych usług komercyjnych,
wyszukiwać nowych dróg rozwoju usług komercyjnych,
aktualizować tablice, oznaczenia informacyjnych na terenie Szpitala,
zarządzać treścią strony internetowej Szpitala oraz na bieżąco aktualizować,
A równocześnie spełniasz następujące kryteria:
masz ukończone studia wyższe (preferowane Public Relations, marketing i reklama,
nowe media),
posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku,
uważasz że masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, łatwość
budowania pozytywnych relacji

Ponadto:
posiadasz umiejętność redagowania tekstów informacyjno-promocyjnych,
jesteś kreatywny, innowacyjny i potrafisz pracować w zespole,
oferujemy:
zatrudnienie w formie do uzgodnienia,
możliwość rozwoju zawodowego,
pełną wyzwań pracę

Zapraszamy do współpracy,
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii szpitala ul. Gdyńska 1/3,
05-200 Wołomin.
w przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, ul. Gdyńska1/3, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Inspektora ochrony danych osobowych / Nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Inspektora ochrony danych osobowych

Jeśli uważasz, że jesteś odpowiednim kandydatem aby współpracować z nami w zakresie:
– pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych, zgodnie z art. 37 RODO,
prowadzenia dokumentacji polityki bezpieczeństwa, procedur, standardów,
monitorowania zgodności działań Szpitala z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
– identyfikowania, analizowania i oceniania procesów przetwarzania danych osobowych,
– budowania świadomości pracowników w zakresie przepisów związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych i ochroną informacji,
weryfikowania zgodności stanu rzeczywistego z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa IT,
– monitorowania otoczenia prawnego, w szczególności zmian w przepisach, wytycznych, w zakresie ochrony danych oraz informowanie o nich dyrektora Szpitala i adresowanie odpowiednich zmian w organizacji z tym związanych,
bieżącego wsparcia merytorycznego wszystkich komórek organizacyjnych w realizowanych przez nie procesach, w których przetwarzane są dane osobowe.
A równocześnie spełniasz następujące kryteria:
masz wykształcenie wyższe, mile widziane ukończone prawo,
masz doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,
znasz przepisy, standardy i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych,
posiadasz wiedzę na temat zarządzania danymi i informacjami,
posiadasz zdolności analitycznego myślenia,

Ponadto:
posiadasz umiejętność redagowania tekstów informacyjno-promocyjnych,
jesteś kreatywny, innowacyjny i potrafisz pracować w zespole,
uważasz że masz wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, oraz z łatwością budujesz pozytywne relacje
oferujemy:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (lub możliwość wyboru formy współpracy), możliwość rozwoju zawodowego,
bardzo dobra znajomość przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów sektora finansowego,
pełną wyzwań pracę

Zapraszamy do współpracy,
Dokumenty aplikacyjne można przesłać drogą mailową na adres:
wanda.wasilewska@szpitalwolomin.pl, lub złożyć osobiście w kancelarii Szpitala, ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
W przesłanych dokumentach prosimy o zamieszczenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z art.6 ust.1 lit.a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jeżeli nie wyraża Pan/i takiej zgody, prosimy nie wysyłać swojego CV. Wysyłając  dokumenty aplikacyjne oświadcza Pan/i, że podane dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
Dziękujemy za zainteresowanie ofertą pracy
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej / Nieaktualne

 

 

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza i tytuł zawodowy lekarza, oraz posiadający specjalizację z ortopedii
i traumatologii narządu ruchu
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć jedną z poniższych klauzul:
Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
”2.Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:„
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia
29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:

Lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej / Nieaktualne

 

Dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

poszukuje kandydata na stanowisko:

 lekarzy do pracy w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej  

Wymagania:
tytuł zawodowy lekarza – mile widziane posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej/pediatrii lub w trakcie specjalizacji (medycyna rodzinna/pediatria),
praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
Oferujemy:
forma zatrudnienia do ustalenia,
harmonogram pracy do ustalenia,
bardzo atrakcyjne wynagrodzenie.

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl

Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć jedną z poniższych klauzul:
Klauzula rekrutacyjna ograniczająca przetwarzanie danych osobowych tylko do celów bieżącej rekrutacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
”2.Klauzula rekrutacyjna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji:„
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ul. Gdyńska1/3, 05-200 Wołomin.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy z dnia 29sierpnia1997r.o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i i ch poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym / Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (rodzaj umowy do uzgodnienia)

Wymagania:
– tytuł zawodowy lekarza,
– ukończona specjalizacja w zakresie medycyny ratunkowej,
– min. 8 lat pracy w zawodzie,
– mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika SOR lub innego oddziału szpitalnego,
– zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu,
– umiejętność współpracy z podległym personelem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Kierownik SOR”.  Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że będziemykontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojejofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 922 z póź.zm.).

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza nabór na stanowisko:
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa / Nieaktualne

Dyrektor
Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie ogłasza nabór na stanowisko:
p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

Opis stanowiska:

nadzór nad jakością oraz zarządzanie procesem świadczenia usług pielęgniarskich/położniczych oraz personelu pomocniczego;
koordynowanie i nadzór merytorycznych zadań wykonywanych przez podległy personel Szpitala;
opracowywanie nowych koncepcji realizacji opieki pielęgniarskiej/położniczej;
planowanie programów zapewniających wysoką jakość udzielanych świadczeń pielęgniarskich/położniczych;
prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz określanie poziomu kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach;
umiejętność dostosowywania bieżącej działalności do obserwowanych trendów zmian na rynku usługobiorców;
nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad rozliczania czasu pracy;
nadzór nad realizowanymi procedurami medycznymi, doradztwo w zakresie doboru sprzętu i aparatury medycznej;
nadzór nad stanem sanitarno-epidemiologicznym Szpitala;
nadzór nad przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, które wchodzą w zakres zadań na tym stanowisku;
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy przez podległy personel.
Wymagania:
wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki – pielęgniarstwo, zarządzanie; prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
min. 7-letnie doświadczenie ( w tym min. 5 lat w zarządzaniu dużym zespołem);
znajomość przepisów dotyczących działalności sektora ochrony zdrowia, w szczególności ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zawodach pielęgniarki     i położnej;
praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem personelem, organizacją pracy w szpitalu;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
umiejętność sprawnej organizacji pracy, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i budowania relacji;
samodzielność w działaniu, odporność na stres, proaktywne podejście nastawione na poszukiwanie nowych rozwiązań;
wysoka kultura osobista, uczciwość i dyskrecja.
Oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: sekretariat@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: ”p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa”. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie przez Szpital MBNP  w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Lekarz okulista
w Przychodni Specjalistycznej – Poradnia Okulistyczna dla dzieci

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Lekarz okulista
w Przychodni Specjalistycznej – Poradnia Okulistyczna dla dzieci

WYMAGANIA:
– tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki
lub lekarz w trakcie specjalizacji (minimum 2 lata) w dziedzinie okulistyki,
– mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Lekarz okulista dziecięcy”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Szpital MBNP w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 922.).

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Służb Pracowniczych / Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Służb Pracowniczych

Opis stanowiska:
zapewnienie obsługi w zakresie polityki personalnej Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami;
nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, nad prowadzeniem ewidencji czasu pracy, absencji w pracy, akt osobowych;
nadzór nad prawidłowym rozliczaniem czasu pracy pracowników przez kadrę kierowniczą poszczególnych komórek organizacyjnych;
prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników oraz spraw dot. szkoleń;
nadzór nad sprawami administracyjnymi związanymi z praktykami, stażami ect;
sprawowanie nadzoru nad trybem postępowania przy przechodzeniu pracowników na świadczenia emerytalne, rentowe;
analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych;
nadzór nad prawidłowym i terminowym zgłaszaniem zmian do NFZ w zakresie zasobów personelu medycznego;
przygotowywanie spraw związanych z przeprowadzeniem konkursów na świadczenia usług zdrowotnych oraz nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentów w tym zakresie;
nadzór nad prawidłową i terminową sprawozdawczością związaną z zakresem działalności podległej komórki;
współdziałanie w opracowywaniu i uaktualnianiu regulaminów obowiązujących w Szpitalu;
nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;

Wymagania:
wykształcenie wyższe kierunkowe;
min. 5-letnie doświadczenie w pełnej obsłudze kadrowej na samodzielnym stanowisku, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym;
bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień z zakresu: prawa pracy, umów cywilnoprawnych, ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi;
znajomość przepisów dotyczących ZFŚS;
praktyczna znajomość metod i narzędzi rekrutacyjnych;
bardzo dobra znajomość obsługi komputera; mile widziana znajomość programu SimpleERP, XPrimer,
pożądane doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze kadr  w  jednostce ochrony zdrowia,
umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji i ustalania priorytetów zadań do wykonania;
kreatywność, otwartość na nowe pomysły, samodzielność w działaniu,
odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
wysoka dokładność, samodzielność i rzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań,
wysoka kultura osobista, uczciwość i dyskrecja.

Oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość zdobycia cennego doświadczenia.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: ”Kierownik Działu Służb Pracowniczych”. Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie przez Szpital MBNP  w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata na stanowisko:

Technik elektroradiologii
z uprawnieniami wykonywania badań EMG, EEG / Nieaktualne

 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
poszukuje kandydata na stanowisko:

Technik elektroradiologii

z uprawnieniami wykonywania badań EMG, EEG

WYMAGANIA:
– dyplom Medycznej Szkoły Zawodowej,
– uprawnienia do wykonywania badań EMG, EEG,
–  znajomość obsługi komputera,
– dobra organizacja pracy własnej,
– doświadczenie zawodowe w szpitalu będzie dodatkowym atutem.
OFERUJEMY:
– rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia oraz wynagrodzenie – ustalane indywidualnie,
–  możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   kadry@szpitalwolomin.pl
Wiadomość prosimy zatytułować: „Technik emg”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń. Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie przez Szpital MBNP  w Wołominie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”. Z chwilą złożenia oferty w celu rekrutacji, Szpital MBNP w Wołominie staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie / Nieaktualne
pilnie zatrudni kandydata do pracy na stanowisko:
Technik elektroradiologii z uprawnieniami wykonywania badań EMG, EEG w Oddziale Neurologii
 

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie / Nieaktualne
pilnie zatrudni kandydata do pracy na stanowisko:

Technik elektroradiologii z uprawnieniami wykonywania badań EMG, EEG w Oddziale Neurologii

   WYMAGANIA:
•    dyplom Medycznej Szkoły Zawodowej
•    uprawnienia do wykonywania badań EMG, EEG,
•    doświadczenie zawodowe w szpitalu będzie dodatkowym atutem,
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail:   kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Technik EMG, EEG ”.
Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.
Informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi osobami.
Prosimy o dopisanie w dokumentach aplikacyjnych zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym / Nieaktualne

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Kierownika w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (rodzaj umowy do uzgodnienia)

Wymagania:
– tytuł zawodowy lekarza,
– ukończona specjalizacja w zakresie medycyny ratunkowej,
– min. 8 lat pracy w zawodzie,
– mile widziane doświadczenie na stanowisku kierownika SOR lub innego oddziału szpitalnego,
– zdolności organizacyjne, umiejętność kierowania i zarządzania pracą zespołu,
– umiejętność współpracy z podległym personelem.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: kadry@szpitalwolomin.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Kierownik SOR”.  Wybór kandydata ma charakter uznaniowy i nie może być przedmiotem indywidualnych roszczeń.  Jednocześnie informujemy, że będziemykontaktować się tylko z wybranymi osobami.

Do dokumentów prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojejofercie pracy przez Szpital Powiatowy   w Wołominie – SZPZOZ, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy  z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 922 z póź.zm.).

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie / Rozstrzygnięto

Ogłoszenie: Konkurs na Dyrektora, 06 maja

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie

Ogłoszenie PDF | Oświadczenie PDF

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie / Nieaktualne

Ogłoszenie: Konkurs na Dyrektora, 06 maja

Zarząd Powiatu Wołomińskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej pomocy w Wołominie

Ogłoszenie PDF | Oświadczenie PDF

Skip to content