Oddział Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Zakres działalności medyczno-usługowej:

 • diagnostyka i leczenie glomerulopatii pierwotnych i wtórnych, w tym m.in. nefropatii cukrzycowej, nadciśnieniowej, chorób układowych (toczeń trzewny, zapalenia naczyń, dyskrazje komórek plazmatycznych)
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego nerkopochodnego
 • diagnostyka i leczenie nawracających zakażeń układu moczowego u dorosłych
 • diagnostyka i leczenie ostrej niewydolności nerek
 • diagnostyka przyczynowa i leczenie przewlekłej choroby nerek (okres I-V)
 • ocena osadu moczu w mikroskopie kontrastowo-fazowym
 • diagnostyka i leczenie powikłań kostnych przewlekłej choroby nerek
 • Poradnia Nefrologiczna
 • opieka poszpitalna
 • leczenie nawracających zakażeń układu moczowego
 • diagnostyka i leczenie glomerulopatii
 • kwalifikacja chorych do leczenia nerkozastępczego
 • edukacja pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

Informacje dodatkowe:
Oddział posiada wolne miejsca akredytacyjne do specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz nefrologii w trybie modułowym – osoby zainteresowane proszone są o kontakt. Wieloletnie doświadczenie naszego Oddziału w zakresie leczenia dializą otrzewnową oraz obecny kontrakt z NFZ pozwala na przyjęcie i leczenie w naszym Ośrodku nowych chorych kierowanych do programu dializ otrzewnowych. Pacjentów zainteresowanych prosimy o kontakt z Ordynatorem Oddziału.

Zespół Kierujący Oddziałem:
Kierownik: Andrzej Falkowski

Pielęgniarka Oddziałowa:
mgr Monika Laskowska


☎️Sekretariat: 22 76 33 156
☎️Fax: 22 76 33 325

☎️Pokój lekarski: 22 76 33 122, 22 76 33 123
☎️Dyżurka pielęgniarek: 22 76 33 132


Skip to content