Oddział Chorób Wewnętrznych

AKTUALIZACJA Z DNIA 27.01.2021 R.

DECYZJA WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11 h ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) zmieniam decyzję z dnia 9 października 2020 r.,
znak sprawy: WZ-II.967.665.2020, zmienioną decyzją z dnia 22 października 2020 r., znak sprawy: WZ-II.967.665.2020-1, decyzją z dnia 28 października 2020 r.,
znak sprawy: WZ-II.967.665.2020-2, decyzją z dnia 29 października 2020 r., znak sprawy: WZ-II.967.665.2020-3 i decyzją z dnia 18 listopada 2020 r., znak sprawy:
WZ-II.967.665.2020-4, w ten sposób, że:

polecam podmiotowi leczniczemu pn.

Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin

realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym:
w okresie od 18 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r., 60 łóżek internistycznych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 12 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej,

a następnie w okresie od 29 stycznia 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (wprowadzonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.), 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 36 łóżek internistycznych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 8 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

 

 

AKTUALIZACJA

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną Wojewoda Mazowiecki w dniu 9.10.2020 r. wydał decyzję nakładającą na Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 
W dniu 15.10.2020 r. w miejscu Oddziału Wewnętrznego na II piętrze zostanie wydzielony Oddział dla pacjentów z COVID-19. Oddział będzie dysponował 24 łóżkami, z których dwa będą łóżkami intensywnej terapii wyposażonymi w kardiomonitory oraz możliwość przeprowadzania tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Oddział będzie przyjmować pacjentów z potwierdzonym wynikiem COVID-19.

Oddział znajduje się na dwóch piętrach, posiada 51 łóżek, w tym 4 na sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Prowadzi szeroko zakrojoną diagnostykę z zakresu chorób internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia cukrzycy, chorób układu oddechowego oraz schorzeń układu sercowo-naczyniowego. W oddziale pracuje 7 specjalistów chorób wewnętrznych, w tym: diabetyk, dwóch kardiologów, dwóch reumatologów oraz pulmonolog.

W ramach Oddziału Diagnostyki Chorób Sercowo-Naczyniowych zarządza szybką diagnostyką oraz endoskopią chorób przewodu pokarmowego: ultrasonograf, holter EKG, holter RR, echo serca oraz testy wysiłkowe.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w ostatnim czasie Oddział Wewnętrzny został przystosowany do obserwacji pacjentów infekcyjnych poprzez utworzenie 5 sal izolacyjnych wyposażonych w system monitorowania zbiorczego wszystkich przebywających w nich chorych z jednego miejsca zewnętrznego.

Zespół Kierujący Oddziałem:
Ordynator: dr Katarzyna Kamińska
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: Wioletta Walczuk


☎️️Ordynator (22) 76 33 318
☎️Pokój lekarski: (22) 76 33 295, (22) 76 33 336
☎️Dyżurka pielęgniarek:
(22) 76 33 293, (22) 76 33 143
☎️Sekretariat: (22) 76 33 319
☎️Fax: (22) 76 33 319


Skip to content