Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział znajduje się na dwóch piętrach, posiada 51 łóżek, w tym 4 na sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Prowadzi szeroko zakrojoną diagnostykę z zakresu chorób internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia cukrzycy, chorób układu oddechowego oraz schorzeń układu sercowo-naczyniowego. W oddziale pracuje 7 specjalistów chorób wewnętrznych, w tym: diabetolog, dwóch kardiologów, dwóch reumatologów oraz pulmonolog.

W ramach Oddziału Diagnostyki Chorób Sercowo-Naczyniowych zarządza szybką diagnostyką oraz endoskopią chorób przewodu pokarmowego: ultrasonograf, holter EKG, holter RR, echo serca oraz testy wysiłkowe.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną Oddział Wewnętrzny został przystosowany do obserwacji pacjentów infekcyjnych poprzez utworzenie 5 sal izolacyjnych wyposażonych w system monitorowania zbiorczego wszystkich przebywających w nich chorych z jednego miejsca zewnętrznego.

Pandemia COVID-19

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Oddział Wewnętrzny realizował świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, poprzez zapewnienie w okresie od 18 listopada 2020 r. do 28 stycznia 2021 r., 60 łóżek internistycznych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 12 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, a następnie w okresie od 29 stycznia 2021 r. do odwołania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz 36 łóżek internistycznych dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 8 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Zespół Kierujący Oddziałem:
Kierownik: lek. Marcin Wyzgał

 


p.o. Pielęgniarki Oddziałowej: Jolanta Kisiel
Pielęgniarka Koordynująca: Ilona Ciesielska


☎️️Kierownik 22 76 33 318
☎️Pokój lekarski: 22 76 33 295, 22 76 33 336
☎️Dyżurka pielęgniarek:
22 76 33 293, 22 76 33 143
☎️Sekretariat: 22 76 33 319
☎️Fax: 22 76 33 319


Skip to content