Poród w Szpitalu w Wołominie

TRAKT PORODOWY
W naszym Trakcie Porodowym do Państwa dyspozycji są 4 sale porodowe. W trzech z nich, o podwyższonym standardzie, znajdują się wanny zapewniające możliwość korzystania z immersji wodnej. Każda z sal wyposażona jest w sprzęt służący stałemu monitorowaniu bezpieczeństwa matki i płodu. Doświadczony, dyspozycyjny personel sali porodowej – położne, dwóch lekarzy położników, lekarz neonatolog i pielęgniarka neonatologiczna obecni zawsze podczas porodu, ustawicznie czuwają nad bezpieczeństwem i prawidłowym jego przebiegiem.

SALA CIĘĆ CESARSKICH
Sala cięć cesarskich znajduje się w obrębie traktu porodowego. Obecność anestezjologa w szpitalu zapewnia możliwość natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego w stanach zagrożenia. Jeżeli nie ma przeciwwskazań, wykonujemy je w znieczuleniu przewodowym, umożliwiającym natychmiastowy kontakt wzrokowo-słuchowy matki z dzieckiem Podczas wykonywania cesarskiego cięcia, osoba towarzysząca może oczekiwać w specjalnym pomieszczeniu przyległym oraz z widokiem na salę operacyjną. Osoba towarzysząca może kangurować nowo narodzone dziecko, do czasu gotowości mamy po zakończonej procedurze operacyjnej.

DROGA MAMO NASZ ZESPÓŁ:

  • wsłuchuje się pilnie w Twoje oczekiwania,
  • zawsze informuje o aktualnej sytuacji i podjętych czynnościach,
  • w czasie porodu zawsze stara się uzyskać świadomą zgodę na podejmowanie działań medycznych,
  • zachęca do przyjmowania jak najdogodniejszej pozycji w czasie porodu, respektujemy pozycje wertykalne,
  • ogranicza nacinanie krocza do niezbędnych przypadków,
  • stosuje farmakologiczne (ZZO, podtlenek azotu oraz blokada TAP – autorska metoda dr n. med. Pawła Gogola wyróżniona w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje 2021”) i niefarmakologiczne metody walki z bólem porodowym (aparaty TENS, aromoterapia, muzykoterapia),
  • zachęca do korzystania z urządzeń umożliwiających relaks i zmniejszających doznania bólowe (worek sacco, piłka, fotel porodowy, drabinki),
  • bezpośrednio po porodzie układa noworodka w ramionach matki po uprzednim osuszeniu i otuleniu ciepłymi pieluszkami,
  • inicjuje pierwsze karmienie i nie ogranicza ilości ani czasu trwania karmienia.

PORÓD NATURALNY Z UDZIAŁEM OSOBY BLISKIEJ
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, umożliwiamy osobie towarzyszącej stałe przebywanie z rodzącą od momentu przyjazdu do porodu, aż do czasu przewiezienia matki wraz z dzieckiem na Oddział. Zachęcamy osoby towarzyszące rodzącej do aktywnego współudziału w porodzie (wspólne chodzenie, masowanie kręgosłupa rodzącej, wspieranie podczas skurczów partych itp.). Na  życzenie osoba towarzysząca może ,,przeciąć pępowinę”. Czas poporodowy (2 godziny) w sali porodowej to czas dla rodziny, czas pierwszego karmienia, czas radości i wspólnego przebywania rodziców z ich nowo narodzonym dzieckiem.

Umożliwiamy wcześniejsze zapoznanie się z warunkami na sali porodowej i w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Zwiedzanie Traktu Porodowego odbywa się w trakcie zajęć w Powiatowej Szkole Rodzenia. Możliwe jest również umówienie indywidualnego zwiedzania, prosimy o kontakt z pielęgniarką koordynującą tel. 22 76 33 151.

Sala Wrzosowa

Sala Błękitna

Sala Słoneczna

Skip to content