Poród

PORÓD
W Trakcie porodowym pozostają do Państwa dyspozycji 4 sale porodowe. W 2 z nich, o podwyższonym standardzie, znajdują się wanny zapewniające możliwość korzystania z immersji wodnej. W każdej z sal istnieje możliwość przebywania osoby bliskiej co zapewnia przeżywanie rodzinnej radości z powodu narodzin oczekiwanego dziecka. Każda z sal wyposażona jest w sprzęt, służący stałemu monitorowaniu bezpieczeństwa matki i płodu. Doświadczony, dyspozycyjny personel sali porodowej – położne, dwóch lekarzy położników, lekarz neonatolog i pielęgniarka neonatologiczna obecni zawsze podczas porodu, ustawicznie czuwają nad bezpieczeństwem i prawidłowym jego przebiegiem. Sala cięć cesarskich będąca w bezpośredniej bliskości z traktem porodowym, obecność anestezjologa w szpitalu zapewnia możliwość natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego w stanach zagrożenia.

WIEDZĄC, ŻE – Urodzenie dziecka jest jednym z najintensywniejszych przeżyć w życiu kobiety – jednym z tych, których nigdy się nie zapomina…

  • wsłuchujemy się pilnie w Twoje oczekiwania,
  • wiemy, że pragniesz troskliwego i cierpliwego zainteresowania swoją osobą personelu, który wszystkie czynności przeprowadzi z należytym spokojem,
  • informujemy rodzącą i osobę przez nią wskazaną o aktualnej sytuacji,
  • w czasie porodu staramy się uzyskać świadomą zgodę na podejmowanie działań medycznych,
  • zachęcamy do przyjmowania jak najdogodniejszej pozycji w czasie porodu i korzystania z urządzeń umożliwiających relaks i zmniejszających doznania bólowe (worek sacco, piłka, fotel porodowy, drabinki, immersja wodna),
  • ograniczamy nacinanie krocza do niezbędnych przypadków, stosujemy farmakologiczne i niefarmakologiczne metody walki z bólem porodowym ( np. aromoterapia, muzykoterapia ), w przypadku cięcia cesarskiego, jeżeli nie ma przeciwwskazań
  • wykonujemy je w znieczuleniu przewodowym, umożliwiającym natychmiastowy kontakt wzrokowo-słuchowy matki z dzieckiem,
  • bezpośrednio po porodzie układamy noworodka w ramionach matki po uprzednim osuszeniu i otuleniu ciepłymi pieluszkami,
  • odsysanie noworodka stosujemy tylko w uzasadnionych przypadkach, umożliwiamy jak najwcześniejszy kontakt dziecka z matką ,,skóra do skóry”, a w przypadkach cięcia cesarskiego umożliwiamy taki kontakt z ojcem dziecka,
  • inicjujemy pierwsze karmienie i nie ograniczamy ilości ani czasu trwania karmienia.

PORÓD NATURALNY Z UDZIAŁEM OSOBY BLISKIEJ
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom umożliwiamy wcześniejsze zapoznanie się z warunkami pomieszczeń sali porodowej i w oddziale położniczym, proponujemy osobie towarzyszącej stałe przebywanie z rodzącą od momentu przyjazdu do porodu, aż do czasu przewiezienia matki wraz z dzieckiem na oddział położniczy, zachęcamy osoby bliskie, towarzyszące rodzącej do aktywnego współudziału w porodzie (wspólne chodzenie, masowanie kręgosłupa rodzącej, wspieranie podczas skurczów partych itp.) osoba towarzysząca może uczestniczyć w końcowym akcie porodu, może ,,przeciąć pępowinę”, ale nie jest to konieczne i jeśli nie odczuwa takiej potrzeby – może spędzić ten czas w innym pomieszczeniu. Czas poporodowy (2 godziny) w sali porodowej to czas dla rodziny, czas pierwszego karmienia, czas radości i wspólnego przebywania rodziców z ich nowo narodzonym dzieckiem. Moment, w którym matka po raz pierwszy po porodzie przytula swoje dziecko, jest przełomowym w Jej życiu. Radość, uczucie ulgi z jednej strony, niepokój czy poradzi sobie w nowej roli, czy sprosta wymaganiom dziecka, czy będzie odpowiedzialna za nie – to uczucia, jakie są udziałem każdej matki.

Skip to content