Oddział Chorób Wewnętrznych

Kierownik Oddziału :

Adam Pieniążek

specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

p.o Pielęgniarka oddziałowa:

Mgr Ewa Suwińska, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, kieruje doświadczonym i wykwalifikowanym personelem pielęgniarskim i pomocniczym

Oddział zatrudnia wykwalifikowanych Opiekunów Medycznych.

 

Personel lekarski:

 Dr Konrad Strzelczyk- lekarz specjalista chorób wewnętrznych , diabetolog, kardiolog

Dr. Katarzyna Kamińska- lekarz specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Dr Tatiana Dudarewicz – lekarz specjalista chorób wewnętrznych

Dr Anna Kolator-Brzozowska – specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog

Dr Jakub Mrozek – lekarz, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Dr Kamila Tytuła – lekarz, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Dr Robert Roczeń – lekarz, specjalista anestezjolog

Dr Urszula Prokop – lekarz, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

sekretariat oddziału:

Agnieszka Maleńka – starsza sekretarka medyczna

Marzena Wrońska- sekretarka medyczna

Działalność:

Oddział składa się z dwóch pieter ,51 łóżek, w tym 4 na sali monitorowanej.

Prowadzi szeroko zakrojoną diagnostykę z zakresu chorób internistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia cukrzycy i schorzeń układu sercowo – naczyniowego. W ramach szpitala wykonywany jest szereg badań diagnostycznych – radiologicznych, endoskopowych, ultrasonograficznych.

Poza działalnością diagnostyczno – terapeutyczną, ważnym kryterium przy postępowaniu z pacjentem jest jego dobro i komfort pobytu – staramy się zapewnić jak najlepszą opiekę pielęgnacyjną i miłą atmosferę. Pacjenci chwalą sobie opiekę personelu medycznego i warunki lokalowe.

Oddział jest systematycznie odnawiany – w roku 2017 odnowiono i unowocześniono korytarz główny, obecnie trwa odnawianie sal.

Główne telefony:

– Kierownik: 22 76 33 318

– Sekretariat: (tel/faks) 22 76 33 319

– Pokój lekarski:

I piętro: 22 76 33 295
II piętro: 22 76 33 186

– Dyżurka pielęgniarek:

I piętro : 22 76 33 293
II piętro: 22 76 33 143

lek. Adam Pieniążek
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

Ordynator Oddziału
Chorób Wewnętrznych