WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE W TRAKCIE EPIDEMII

Nazwa i adres podmiotu leczniczego Dni tygodnia Godziny udzielania pomocy Telefon kontaktowy
1 Uzdrowisko Konstancin-Zdrój SA
ul. Sue Ryder 1
05-510 Konstancin-Jeziorna
poniedziałek – piątek 8:00-15.30 22 484 28 63/64
2 Mazowickie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
poniedziałek – piątek 8:00-15:00 22 7391212
22 7391222
3 Szpital Bielański w Warszawie
– Poradnia Zdrowia Psychicznego
poniedziałek 11:00- 15:00 663 512 274
środa 8:00- 13:00 663 512 274
środa 11:00- 14:00 537 203 203
piątek 8:00- 13:00 508 908 688
4 Szpital Wolski w Warszawie poniedziałek – piątek 8:00- 15:00 22 389 48 80
5 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga
Południe ul. Krypska 39
poniedziałek 10:00- 12:00 22 810 44 36
22 616 25 89
czwartek 10:00- 12:00 22 810 44 36
czwartek 14:00-16:00 22 617 56 82
6 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie poniedziałek – piątek 8:00-20:00 22 299 04 31
7 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. prof. E. Wilczkowskiego w Gostyninie
poniedziałek – piątek 8:30-11:00 24 236 01 54
poniedziałek – piątek 11:00-15.35 24 236 01 71
8 Poradnia w Warszawie ul. Elbląska 35 środa

11:00-13:00

532 725 432
piątek