Po nowym podziale administracyjnym kraju w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wołominie powstały dwa szpitale o 107 łóżkach i sześć Przychodni Rejonowych oraz dwa żłobki.