30 maja 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki podpisał umowę na dofinansowanie w wysokości prawie 4 mln zł projektu pt. „Poprawa efektywności energetycznej w Szpitalu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dyrektor dziękując samorządowcom, w tym obecnemu na spotkaniu Wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego Wiesławowi Raboszukowi, za pomoc finansową od Zarządu Województwa Mazowieckiego podkreślił, że to wielkie wsparcie, które będzie służyć pacjentom szpitala przez wiele lat.

Zakres projektu będzie obejmował:
– wymianę 750 szt. okien,
– modernizację instalacji CO i ciepłej wody,
– budowę 42 kolektorów słonecznych,
– wymianę 1687 opraw oświetleniowych na LED,
– instalację 146 paneli fotowoltaicznych.

Wkład własny w kwocie około 8 mln zł zostanie pokryty ze środków Starostwa Powiatowego w Wołominie otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To kolejny element wsparcia i wkładu w rozwój szpitala władz powiatu, na czele z Starostą Wołomińskim Adamem Lubiakiem.

Ogłoszenie postępowania publicznego już wkrótce.

Wywiad Dyrektora Szpitala Grzegorza Kryckiego dla portalu WWL24, więcej na stronie internetowej.
Na zdjęciach widoczni także: Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Dyrektor Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Anna Brzezińska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Dariusz Stanisław Kokoszka – Wójt Gminy.