Dzisiaj Dyrektor Szpitala Grzegorz Krycki podpisał umowę z dr hab. Pawłem Olszewskim, Dziekanem Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Podpisanie odbyło się w obecności Starosty Powiatu Wołomińskiego, Adama Lubiaka i Dyrektor ds. Lecznictwa Katarzyny Kamińskiej. Przyszła współpraca obejmuje prowadzenie zajęć dydaktycznych, badawczych i praktycznych dla studentów słynnego „Łazarskiego” przez najlepszych i mogących się poszczycić dużym dorobkiem naukowym lekarzy specjalistów pracujących w naszej placówce. Szkolenie medyków odbywać się będzie w 3 etapach: wykłady, seminaria oraz zajęcia praktyczne, w pierwszej kolejności  w zakresie chorób wewnętrznych oraz chirurgii ogólnej. Pracujemy także nad otwarciem Kliniki Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Kliniki Ginekologiczno-Położniczej, w ramach których w dalszej kolejności kształcić się będą studenci „Łazarskiego”.

Dzięki współpracy oba podmioty będę mogły jeszcze lepiej realizować swoje cele statutowe, w tym zwiększać możliwości specjalistycznego kształcenia podyplomowego lekarzy, zwiększyć konkurencyjność na rynku usług medycznych oraz prowadzić działalność badawczą w wielu dziedzinach. Studenci po 3. roku Wydziału Lekarskiego Uczelni Łazarskiego skorzystają z doświadczeń naszej kadry już od stycznia przyszłego roku.

Podpisana umowa świadczy o wiodącej roli naszej placówki medycznej w regionie, znakomitej współpracy z ośrodkami naukowymi i o ogromnym wsparciu, jakiego Szpitalowi udziela Starostwo Powiatowe.